Datio in solutum

Datio in solutum betyder, at en kreditors krav fyldestgøres, når han modtager en ydelse, som er anderledes fra den, som debitor skyldte. Dette kan være, hvis en kreditor har krav på en bestemt form for betaling, men modtager andre former for betaling, f.eks. varer eller tjenesteydelser i stedet for penge.

Eksempel: Jens er kreditor og har krav på en betaling på 150.000 kr. fra Søren, der er debitor. Søren har ikke pengene til at betale Jens, men han har i stedet et tilbud om at give Jens sin bil i erstatning for gælden. Selvom Jens ikke har brug for en bil, kan han se, at bilens markedsværdi ligger på omkring 150.000 kr. Jens accepter derfor tilbuddet og giver tilladelse til, at hans krav fyldestgøres ved at modtage bilen i stedet for det skyldige beløb.

Oprindelse

Datio in solutum er en latinsk betegnelse, hvor ”datio” betyder ”at give” eller ”at overdrage”, mens ”solutum” betyder ”i opløsning” eller ”i erstatning”. Sammen betyder ”datio in solutum” således ”at give erstatning”.

Hvornår kan datio in solutum anvendes?

Datio in solutum kan kun anvendes, hvis kreditor har givet tilladelse til, at kravet fyldestgøres på denne måde. Hvis kreditor ikke har givet tilladelse, vil fyldestgørelsen ikke være gyldig, og debitor vil fortsat være forpligtet til at opfylde sine forpligtigelse på den oprindelige måde.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.