Cut-off-klausul 

En klausul i en aftale om, at skyldneren ikke skal kunne gøre indsigelser mod en fremtidig person, som kreditor måtte overdrage fordringen til.

Cut-off-klausuler er ugyldige i forbrugerforhold, jf. Kreditaftalelovens §33