Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo betyder Culpa i kontraktforhold. Det er et ansvar, der påhviler en part i en aftale, som ikke opfylder aftalens forpligtelser. Når der foreligger Culpa in contrahendo, er der flere konsekvenser af at blive pålagt et erstatningsansvar.

Hvad er konsekvenserne af culpa in contrahendo?

For at der er et erstatningsansvar, er det et krav, at vedkommende har handlet ansvarspådragende. Konsekvenserne af erstatningsansvaret er bl.a., at:

  • Kontrakten bliver ophævet,
  • Der skal ske afhjælpning eller omlevering, eller
  • Man kan kræve afslag i købesummen

Hvis der foreligger et ansvarsgrundlag, kan modparten kræve det lidte tab erstattet. Ansvarsgrundlaget kan enten være Culpa eller objektivt ansvar, men det er culpareglen, der er udgangspunktet for erstatning i kontraktforhold. Den skadelidte har krav på en positiv opfyldelsesinteresse. Det indebærer, at skadelidte skal stilles, som om kontrakten var blevet opfyldt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.