Afhjælpning

Afhjælpning betyder, at en fejl eller mangel ved en vare eller tjenesteydelse bliver rettet. Dette kan være reparation af en købt vare, udskiftning af varen eller tilbud om et afslag i prisen. Det er Købeloven der regulerer reglerne om afhjælpningsret og -pligt.

Hvad betyder afhjælpningsret?

Afhjælpningsret er den ret, som forbrugeren har til at kræve udbedring af fejl eller mangler ved en vare. Afhjælpningsretten gælder, når varen ikke lever op til kravene i købeloven. Forbrugeren skal inden for en rimelig periode efter købet kræve afhjælpning for at benytte sig af afhjælpningsretten.

Eksempel: Lise har købt en ny vaskemaskine hos husholdningsforhandleren Lotte. Efter et par måneders brug begynder vaskemaskinen at give problemer og vasker ikke tøjet ordentligt. Lise kontakter forhandleren og fortæller hende om problemet med vaskemaskinen. Lotte har afhjælpningspligt, da vaskemaskinen ikke lever op til kravene i købeloven (vaskemaskinen fungerer ikke, som den skal). Lotte kan vælge at reparere vaskemaskinen eller udskifte den med en ny. Hvis dette ikke er muligt, kan Lotte tilbyde Lise et afslag i prisen.

Hvad står der i Købeloven?

Afhjælpningsretten er reguleret i købelovens paragraffer 83-85. Her står blandt andet følgende;

  • Paragraf 83 fastsætter, at varen skal være egnet til de formål, den er bestemt til, og at den skal have de egenskaber, der kræves af købeloven. Dette gælder både ved oprindelig levering af varen og ved senere fejl eller mangler, der opstår.
  • Paragraf 84 fastsætter, at sælgeren har pligt til at afhjælpe fejl eller mangler ved varen, hvis dette er muligt. Sælgeren kan vælge at reparere varen eller udskifte den med en ny. Hvis dette ikke er muligt, kan sælgeren tilbyde et afslag i prisen.
  • Paragraf 85 fastsætter, at forbrugeren har ret til at kræve afhjælpning inden for en rimelig periode efter, at fejlen eller manglen er opdaget. Hvis fejlen eller manglen ikke afhjælpes inden for denne periode, kan forbrugeren kræve at få varen repareret, udskiftet eller få et afslag i prisen.

Afhjælpning indenfor lejeretten

Lejeretten giver også lejeren mulighed for at få udlejeren til at betale for afhjælpning af eventuelle mangler i lejemålet, i henhold til Lejelovens § 11. Omvendt kan udlejeren kræve, at lejeren afhjælper eventuelle mangler, så lejemålet kan leveres tilbage i den tilstand, der er beskrevet i lejekontrakten.

Du kan læse mere om indflytningsrapport og indflytningssyn her.

Du kan læse mere om fraflytningsrapport og fraflytningssyn her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.