Conditio sine qua non

Condictio sine qua non er en latinsk betegnelse for en væsentlig, nødvendig eller ufravigelig betingelse. Den forudsætter en årsagssammenhæng mellem et givent resultat og en tilstand, hvor en given handling er en nødvendig betingelse for resultatet.

Begrebet anvendes enten ved:

  • Lovgivning: at alle kurser skal bestås, før man opnår en given uddannelsestitel.
  • Spørgsmål vedrørende ansvar eller erstatning, hvor en skade ikke var sket, hvis en bestemt handling ikke var foretaget.

Conditio sine qua non i erstatningsretten

Erstatningsretten anvender det latinske begreb til at beskrive kausalitet (årsagssammenhængen) mellem en handling og en skade. Hvis der er en årsagssammenhæng mellem den givne handling og skadelidtes skade, er conditio sine qua non-testen opfyldt, fordi handlingen var en nødvendig betingelse for skaden.

Eksempel: Morten kører Marie ned i en højresvingsulykke, hvor Marie pådrager sig en brækket arm. Her er conditio sine qua non-testen opfyldt, fordi Mortens handling (dreje til højre uden at orientere sig grundigt nok) er en nødvendig betingelse for skaden (Maries brækket arm).

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.