Civil sag

En civil sag er en retssag, som man selv kan anlægge mod andre borgere, myndigheder eller virksomheder, men som ikke er en straffesag. Der findes forskellige typer af civile sager, som man kan anlægge. Det kan både være f.eks. anerkendelse af en rettighed eller et beløb, som en anden part skal betale til dig.

Typer af civile sager

De forskellige typer af sager, man som borger eller virksomhed kan anlægge, er følgende:

  • Almindelige civile sager: Sager om krav med en økonomisk værdi, der overstiger 50.000 kr. Det handler typisk om erstatningskrav eller brud på en aftale.
  • Småsager: Sager om krav med en økonomisk værdi, der højest er på 50.000 kr. uden renter og omkostninger. Det kan f.eks. være et krav, hvor modparten skal dømmes til at udføre en bestemt handling.
  • Gruppesøgsmål (kollektivt søgsmål): Hvis flere borgere har ensartede krav mod enten en anden borger, en virksomhed eller en offentlig myndighed. Der er dog betingelser for, at man kan anlægge en sag som Gruppesøgsmål.
  • Forbud og påbud: En midlertidig afgørelse om enten et påbud eller Forbud, hvor sagsøgeren foreløbigt undgår at få sine rettigheder krænket på en hurtig og effektiv måde. Det kan f.eks. være ulovlig brug af et patent. Det er dog visse forudsætninger for, at man kan opnå et midlertidigt Forbud eller påbud.

Hvordan anlægger man en civil sag?

Man anlægger en sag på minretssag.dk, hvorefter man bedes logge ind med NemID eller MitID. Man kan finde en vejledning til at anlægge sager på dette link. Dog kan man fritages fra at bruge den digitale tjeneste, hvis man opfylder betingelserne for fritagelse.

Man er fritaget fra at anlægge sag gennem hjemmesiden, hvis man ikke besidder de nødvendige digitale kompetencer eller har et særligt handicap. Ved fritagelse vil kommunikationen i stedet ske gennem brevpost, mail eller andet. Dokumenterne, man indsender, vil af retten blive digitaliseret og gjort tilgængelige for de øvrige parter i sagen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.