Bundskat

Bundskat er en del af indkomstskatten, der skal betales til staten. I Danmark er indkomstskattesystemet inddelt i bundskat og topskat. Man er forpligtet til at betale bundskat, hvis man har en skattepligtig indkomst, der overstiger ens årlige personfradrag. Satsen for bundskat i 2024 er 49.700 kr. for alle både under og over 18 år. I 2024 ligger bundskatteprocenten på 12,06 pct.

Bundskat - Få hele definitionen her

Hvad er satserne for bundskat?

Det er ikke alle danskere, der skal betale bundskat. Det vil sige, at hvis ens indkomst ikke overstiger ens personfradrag, skal man ikke betale bundskat. Satserne for personfradrag i 2024 er følgende:

  • Over 18 år:  49.700 kr.
  • Under 18 år: 49.700 kr.

Hvis man har en årlig indtjening på mere end 49.700 kr., skal man betale bundskat. Hvis ens årlige indtjening er under det beløb, skal man ikke.

Stiger bundskatteprocenten?

Taksterne for bundskat bliver reguleret af SKAT årligt, som fastsætter nye takster. De nye takster gælder et år ud i fremtiden. I 2024 ligger bundskatten på 12,06 pct.

I 2013 lå bundskatteprocenten på 5,83 pct., hvilket vil sige, at den på 10 år er mere end fordoblet. Satsen har ligget på 12,09 pct. siden 2021, men for 2024 er den reduceret til 12,06 pct. 

Hvad er forskellen på topskat og bundskat?

Man skal kun betale topskat på 15 pct., hvis man tjener mere end 588.900 kr. (2024) årligt efter AM-bidrag. Det vil sige, at man gennemsnitligt hver måned ikke må tjene mere end 49.075 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, før man skal betale topskat. Hvis man betaler topskat, betaler man per automatik også bundskat, fordi man tjener mere end 49.700 kr. om året.  

Eksempel:Mads er indehaver af et velkendt ejendomsmæglerfirma. I 2024 har Mads en årlig indkomst på 1 mio. kr. efter AM-bidrag, hvilket er langt over grænsen på 49.700 kr. om året. Derfor skal Mads betale bundskat. Dog er Mads’ løn også over grænsen på topskat (588.900 kr.), hvilket vil sige, at Mads også skal betale topskat på 15 pct.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.