Bundskat

Bundskat er en del af indkomstskatten, der skal betales til staten. I Danmark er indkomstskattesystemet inddelt i bundskat og topskat. Man er forpligtet til at betale bundskat, hvis man har en skattepligtig indkomst, der overstiger ens årlige personfradrag. Satsen for bundskat i 2023 er 48.000 kr. for alle over 18 år. I 2023 ligger bundskatteprocenten på 12,09 pct.

Bundskat

Hvad er satserne for bundskat?

Det er ikke alle danskere, der skal betale bundskat. Det vil sige, at hvis ens indkomst ikke overstiger ens personfradrag, skal man ikke betale bundskat. Satserne for personfradrag i 2023 er følgende:

  • Over 18 år:  48.000 kr.
  • Under 18 år: 38.400 kr.

Hvis man er over 18 år, og ens årlige indtjening er på mere end 48.000 kr., skal man betale bundskat. Hvis man er under 18 år, og ens årlige indtjening er over 38.400 kr., skal man betale bundskat. Hvis ens årlige indtjening er under satserne, skal man ikke.

Stiger bundskatteprocenten?

Taksterne for bundskat bliver reguleret af SKAT årligt, som fastsætter nye takster. De nye takster gælder et år ud i fremtiden. I 2023 ligger bundskatten på 12,09 pct.

I 2013 lå bundskatteprocenten på 5,83 pct., hvilket vil sige, at den på 10 år er mere end fordoblet. Satsen har dog ligget på 12,09 pct. siden 2021.  

Hvad er forskellen på topskat og bundskat?

Man skal kun betale topskat på 15 pct., hvis man tjener mere end 568.900 kr. (2023) årligt efter AM-bidrag. Det vil sige, at man gennemsnitligt ikke må tjene mere end 47.408 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, før man skal betale topskat. Hvis man betaler topskat, betaler man per automatik også bundskat, fordi man tjener mere end 48.000 kr. om året.  

Eksempel:Mads er indehaver af et velkendt ejendomsmæglerfirma. I 2023 har Mads en årlig indkomst på 1 mio. kr. efter AM-bidrag, hvilket er langt over grænsen på 48.000 kr. om året. Derfor skal Mads betale bundskat. Dog er Mads’ løn også over grænsen på topskat (568.900 kr.), hvilket vil sige, at Mads også skal betale topskat på 15 pct.