Børsmæglerselskab 

Børsmæglerselskab er et aktieselskab, som er berettiget til at købe og sælge værdipapirer på vegne af klienter. Det er dermed det selskab, som fungerer som mellemmand mellem køber og sælger, og som er hovedansvarlig for at udføre transaktioner af værdipapirer. Selskabet betales via kommission for hver udført transaktion.  Betegnelsen ”børsmæglerselskab” blev afløst af fondsmæglerselskab i 1996.