Kommission

En kommission referer til en aftale mellem to erhvervsdrivende parter, hvor den ene part fungerer som sælger for en anden part, producenten. Sælgeren modtager provision for at formidle salget af en vare eller en tjenesteydelse til en tredjepart (kunden). Regler om kommission er reguleret i Kommissionsloven.

Kommission

Hvad er en kommission?

En kommission beskriver en samarbejdsaftale mellem en forhandler (kommissionær) og producent (kommittent), hvor kommissionæren fungerer som forhandler og kommittenten besidder ejendomsretten over varerne. I praksis betyder det blot, at en erhvervsdrivende virksomhed står for produktionen, mens en anden erhvervsdrivende virksomhed står for salget af varerne.

Eksempel:

Jens driver producentvirksomhed, hvor han fremstiller keramikprodukter. Hans driver en fysisk forretning, hvor han sælger forskellige brugsgenstande.

Jens og Hans indgår en kommissionsaftale, hvor Hans som kommissionær, står for salget af keramikprodukterne. Hans vil modtage en provision baseret på salget af varerne, mens Jens stadig vil have ejendomsretten og ansvar for produktionen af varerne.

Hvad er en kommissionsaftale?

En kommissionsaftale er en skriftlig kontrakt, der fastsætter betingelserne for kommissionssamarbejdet mellem parterne. Aftalen indeholder typisk oplysninger om produktet, salgspris, kommissionærens provision og tidsplan for salg og betaling.

Forskelle mellem kommissions-, handels- og agentaftaler

Det er vigtigt at bemærke, at en kommissionsaftale ikke er det samme som en agentaftale eller en forhandleraftale. De grundlæggende forskelle mellem aftalerne er følgende:

Kommissionsaftale

 • Forhandleren handler i eget navn og på producentens regning.
 • Forhandleren modtager provision (kommission) for at sælge producentens varer.
 • Forhandleren er ikke ejer af varerne og bærer ikke risikoen for dem.
 • Forhandleren har ikke magt til at binde producenten juridisk.

Forhandleraftale

 • Forhandleren handler i eget navn og på egen regning.
 • Forhandleren køber varerne fra producenten og sælger dem derefter videre til kunderne.
 • Forhandleren har ejerskab og risiko for varerne.
 • Forhandleren har ikke magt til at binde producenten juridisk.

Agentaftale

 • Forhandleren handler i producentens navn og på producentens regning.
 • Forhandleren modtager provision for at formidle salg mellem producenten og kunden.
 • Producenten er ejer af varerne og bærer risikoen for dem.
 • Forhandleren har magt til at binde producenten juridisk, og derfor kan producenten være ansvarlig for forhandlerens handlinger.

Kommissionsloven – Pligter og rettigheder

Kommissionshandler er reguleret i Kommissionsloven. Loven fastsætter reglerne for aftalen mellem producenten og forhandler og fastlægger deres respektive pligter og rettigheder. Kommissionsloven definerer også, hvad der udgør en kommissionsaftale, og hvordan den adskiller sig fra andre typer handelsaftaler.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.