Børsintroduktion 

Børsintroduktion betyder, at et selskabs aktier bliver registreret og introduceret på en aktiebørs. Selskabet skal beslutte sig for, at deres aktier skal noteres til en børs til offentlig handel. Dette kaldes på engelsk for IPO (Initial Public Offering). Selskabet skal godkendes til optagelse ved at opfylde betingelserne for en offentlig notering, som fremgår af værdipapirhandelslovens § 22 samt bekendtgørelse af lov om værdipapirer m.v.

Hvorfor vil selskaber optages på en aktiebørs?

Der kan være flere grunde til, at et selskabet ønsker at blive optaget på en aktiebørs, herunder:

  • En virksomhed kan anskue det som en konkurrencemæssig fordel at være børsnoteret
  • Et eventuelt kommende generationsskifte, idet generationsskiftet muligvis kan afvikles problemfrit, hvis der er mulighed for at handle på en organiseret marked
  • En forbedring i selskabets image
  • Et behov for at rejse kapital, f.eks. kapitaltilførsel til nye projekter eller tilbagebetaling af gæld
  • Kapitalfonde realiserer sine investeringer gennem børsintroduktion af sine portføljeselskaber

Hvad skal man gøre ved børsintroduktion?

For at blive registreret og introduceret på en aktiebørs, skal selskabet opfylde betingelserne for offentlig notering. Når betingelserne er opfyldt, skal selskabet udarbejde og offentliggøre et børsprospekt før børsintroduktionen. Børsprospektet skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør, at eventuelle investorer får et nøjagtigt og korrekt indtryk af selskabet.  

Hvad er fordelene og risiciene ved børsintroduktion for investorer?

Det er typisk en fordel, at man som investor har købt aktier ved den indledende notering, idet kursen pr. aktie typisk er lavere ved børsintroduktionen, og dermed får investorerne en form for rabat.

Der er risici forbundet med børsintroduktion; som investor kan man risikere, at aktiekursen falder efter selskabets børsnotering. Af den grund er det vigtigt, at man som investor undersøger, hvad det er for et selskab, man investerer i. Man kan bl.a. lægge vægt på, hvorfor selskabet har besluttet sig for at børsintroducere, og hvilke forventninger der generelt er til selskabet i fremtiden.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.