Betalingsdato

En betalingsdato er den dag, hvor skyldneren rent faktisk betaler det skyldige beløb til kreditoren. Det vil sige, at hvis skyldneren har en uge til at betale det skyldige beløb, og skyldneren betaler 5 dage inden fristen, vil betalingsdatoen være 5 dage inden forfaldsdatoen. Som udgangspunkt gælder der en betalingsfrist på 30 dage, men kreditor forkorter typisk fristen til 14 dage. 

Eksempel:Asbjørn har en sygeforsikring, som han skal betale til hver måned. Sygeforsikringen kræver, at Asbjørn betaler senest d. 4 hver måned. Asbjørn modtager altid regningen 2 uger før, at beløbet forfalder og dermed senest skal være betalt. Asbjørn betaler altid regningen med det samme. Derfor er betalingsdatoen 2 uger før forfaldsdatoen. 

Man skal være opmærksom på, om forfaldsdatoen er en bankdag. Man kan risikere, at pengeinstitutterne har lukket, hvis forfaldsdatoen ikke er en bankdag. Det vil betyde, at hvis man lægger sin faktura til betaling på forfaldsdatoen, vil kreditoren først modtage betalingen den næste bankdag. Det vil sige, at forfaldsdatoen reelt er overskredet. De fleste kreditorer vil dog se betalingen som rettidig, når forfaldsdatoen ikke var en bankdag.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.