Begrænset skattepligt

Begrænset skattepligt referer til den situation, hvor en person er bosat i udlandet, men alligevel skal betale SKAT i Danmark, fordi personen arbejder eller tjener anden indkomst i Danmark. Det kaldes begrænset skattepligt, fordi man kun skal betale SKAT af den indkomst, som er optjent i Danmark.

Eksempel: Annemette bor i Sverige men pendler dagligt til København for at arbejde. Den indkomst, Annemette tjener gennem sit arbejde i Danmark, skal der betales dansk skat af.

Hvilke typer af indkomst omfattes af begrænset skattepligt?

Følgende indkomsttyper omfattes af reglerne om begrænset skattepligt, og det vil sige, at der skal betales dansk skat af indkomsten:

 • Lønindkomst fra arbejdergiver hjemmehørende i Danmark
 • Fratrædelsesgodtgørelse fra arbejde, som er udført i Danmark
 • Sociale ydelser, herunder SU, dagpenge, sygedagpenge, mv.
 • Arbejdsmarkedsydelser
 • Bestyrelseshonorarer
 • Pensionsindtægter
 • Fortjeneste af salg af ejendom, som er beliggende på dansk grund
 • Indtægter som led i udlejning af ejendom, som er beliggende på dansk grund
 • Indtægter fra faste driftssteder i Danmark
 • Udbytteindtægter og afståelsessummer fra danske selskaber
 • Royalties

Fradrag for begrænset skattepligtige

Du har mulighed for at få en række fradrag, hvis du har begrænset skattepligt. Det vil sige, at du kan træffe visse udgifter fra, hvis udgifterne vedrører din løn fra Danmark. Fradragene kan blandt andet være personfradrag, kørselsfradrag/befordringsfradrag, rejseudgifter, fagforening og a-kasse.

Hvornår er man fuld skattepligtig?

Du kan blive omfattet af reglerne om fuld skattepligt i stedet for begrænset skattepligt, hvis du opholder dig i Danmark i mindst seks måneder, uanset om du har bopæl i udlandet. Disse seks måneder inkluderer kortvarige ophold på dansk grund, f.eks. ferier. Konsekvensen af at blive omfattet af fuld skattepligt er, at alle dine indkomster beskattes, som hvis du havde permanent bopæl i Danmark.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.