B-skat

B-skat er en skat, man betaler, hvis man har en B-indkomst. En B-indkomst er en indkomst, hvor modtageren selv har ansvaret for at betale B-skat. Det vil sige, at det ikke sker automatisk. Det afhænger af indtægtens størrelse samt personfradraget, hvor meget man skal betale i B-skat.

B-skat adskiller sig fra A-skat ved, at modtageren selv er ansvarlig for, at der bliver betalt skat af B-indkomsten. Ved A-indkomst bliver både AM-bidraget og A-skat i stedet trukket fra automatisk, inden den resterende del af indkomsten bliver udbetalt.

Hvem skal betale B-skat?

Man betaler oftest B-skat, hvis man er en selvstændig erhvervsdrivende, freelancer, influencer el.lign. Disse stillinger har typisk varierende opgaver, forskellig indtjening afhængigt af den konkrete opgaver samt flere forskellige arbejdsgivere.

Beregning af B-skat

Det, man skal betale i B-skat, bliver beregnet på baggrund af AM-bidraget samt vedkommendes trækprocent. Det betyder, at man først skal beregne, hvor meget man skal betale i AM-bidrag. Dernæst kan man beregne størrelsen på B-skatten ud fra trækprocenten.

  • Trin 1: Beregn, hvor meget du skal betale i AM-bidrag. Det gør du ved at gange din B-indkomst med satsen på AM-bidraget (8%). Det er vigtigt, at du husker at indtaste %-tegnet på lommeregneren.
  • Trin 2: Find din forskudsopgørelse, hvor du kan finde din trækprocent.
  • Trin 3: Beregn, hvor meget du skal betale i skat. Det gør du ved at gange B-indkomsten efter AM-bidraget med din trækprocent. Det er vigtigt, at du husker at indtaste %-tegnet på lommeregneren.
  • Trin 4: Nu har du to forskellige beløb; det ene er dit AM-bidrag, og det andet er din B-skat. Når du lægger de to beløb sammen, kan du se, hvad du samlet skal betale til SKAT. 

Eksempel:Lene er musiker og har spillet på en festival, hvor hun modtager betaling på 30.000 kr. Lene skal selv beregne og betale B-skatten.

  • Lene starter med at beregne, hvad hun skal betale i AM-bidrag. Det gør hun ved at gange B-indkomsten (30.000 kr.) med AM-bidragets sats (8%). Det vil sige, at der skal betales 2.400 i AM-bidrag.
  • Nu skal hun beregne, hvor meget hun skal betale i B-skat. Her skal hun gange B-indkomsten efter AM-bidraget (27.600 kr.) med sin trækprocent (38%). Det giver 10.488 kr.

Lene skal til sidst beregne, hvor stort et beløb, der samlet skal betales til SKAT. Her skal hun lægge 2.400 kr. sammen med 10.488 kr. Hun skal derfor lægge 12.888 kr. til siden til B-skat og AM-bidrag med en indkomst på 30.000 kr. 

Hvordan betaler man B-skat?  

B-skat kan blive betalt på forskellige måder. Hvis B-indkomsten er forholdsvis fast, kan den indberettes i forskudsopgørelsen. Hvis man får mere i løn, kan man løbende opdatere forskudsopgørelsen. Man kan også betale B-skatten med Dankort via SKATs hjemmeside.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.