Aflysning (mods. tinglysning)

Modsat tinglysning er aflysning en proces, hvor en rettighed eller en forpligtigelse, som allerede er registreret i et offentligt register (tingbogen), aflyses, annulleres og slettes. Ved tinglysning bliver rettigheden bindende for alle parter, mens der ved aflysning sker en annullering af rettigheden.

Aflysning process

Eksempel: En person har tinglyst et pantebrev på en ejendom, hvilket betyder, at personen har en særlig rettighed til ejendommen, indtil pantebrevet er betalt tilbage. Hvis personen vil annullere pantebrevet, kan dette gøres ved at anmode om aflysning af pantebrevet i det offentlige register. Efter aflysning vil pantebrevet ikke længere være bindende for personen og ejendommen.

Hvilke dokumenter kan tinglyses?

Der er mange forskellige dokumenter, du kan få tinglyst. Du kan blandt andet få tinglyst følgende dokumenter;

Vil du gerne vide mere om priser og de forskellige dokumenter, du kan få tinglyst? Klik her for at læse mere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.