Debitorskifte

Debitorskifte betyder, at en gæld overdrages fra én person til en anden. Ved debitorskifte af fast ejendom, foregår det helt konkret ved, at sælger overgiver gælden i ejendommen til køber i ejerpantebrevet.  Når man køber bolig, der mange dokumenter, man skal have styr på. købsaftaleskøde, silstandsrapport og ejerpantebrev.

Her kan du læse om:

Debitor vs. kreditor - begreberne

En debitor er betegnelsen for den person, der skylder et beløb. Kreditoren er betegnelsen for den person, debitoren skylder beløbet til, som regel banken og realkreditinstituttet. 

Købsaftale Debitorskifte Hvem er hvem

Hvorfor debitorskifte?

Ofte når man køber en bolig, stiller man boligen som sikkerhed for det lån, man optager i forbindelse med boligkøbet. Det betyder, at banken eller realkreditinstituttet har pant i boligen. I forbindelse med boligkøb, skal du derfor også lave et debitorskifte. 

Debitorskiftefinal

I forbindelse med køb af ejerlejlighed, overtager man også forpligtelserne til ejerforeningen, eksempelvis i form af vedligehold og fællesudgifter. Forpligtelserne til ejerforeningen følger lejligheden, og man kan derfor ikke træde ud af forpligtelserne til ejerforeningen.

Krav til debitorskifte

Et debitorskifte af ejerpantebrev skal underskrives af indtrædende debitor og udtrædende kreditor.

Debitorskiftet skal altså underskrives af både sælger af ejendommen og den nye køber. Hvis der er en underpanthaver, skal vedkommende også skrive under på debitorskiftet. 

Underpanthaver

En underpanthaver kunne eksempelvis være en ejerforening, hvis man køber ejerlejlighed. Ejerforeningen har underpant i ejerpantebrevet for at sikre sig, de kan få dækket de omkostninger til fællesudgifter, du ellers skulle stå for, hvis du af forskellige årsager skulle holde op med at betale fællesudgifterne og bidrage økonomisk til ejerforeningens vedligehold. På den måde stiller du sikkerhed til ejerforeningen. 

Hovedregel - accept fra kreditor

Som hovedregel, er det en betingelse for debitorskiftet, at kreditor har givet samtykke til debitorskiftet. Det skyldes, at kreditors mulighed for at få sine penge tilbage, på den måde er beskyttet. Man kan altså ikke overføre gælden til en debitor, der har dårligere mulighed for at tilbagebetale gælden uden kreditors samtykke. 

Købsaftale Debitorskifte Samtykke

Hvad er prisen for et debitorskifte?

Ved et debitorskifte skal der altid betales en tinglysningsafgift til Tinglysningsretten på 1.750 kr. Denne afgift går til Staten som betaling for det arbejde, der er forbundet med at tjekke dokumentet igennem. Tinglysningen af debitorskiftet er lovpligtig. 

Købsaftale Debitorskifte Tinglysning

Vi har tjekket priser på debitorskifte hos jurister og advokater, så du kan få et indblik i, hvad det koster at oprette andre steder. 

  • Nemadvokat.dk tager 2.295
  • Ret&Råd oplyser ikke pris, så det afhænger sandsynligvis af, hvilket kontor der benyttes.
  • Eboligadvokat tager 1.750 kr. for oprettelsen af dokumentet.

Eksempel debitorskifte

Hvordan ser debitorskifte af ejerpantebrev ud, og hvad indeholder det? I nedenstående har vi tilføjet et forenklet eksempel, som IKKE kan benyttes som et rigtigt dokument. Eksemplet er udelukkende et eksempel. 

Eksempel: John sælger bolig til Anne

I dette eksempel har John solgt sin bolig til Anne. John har lånt 200.000 kr. som et ejerpantebrev. Da boligen skal sælges, skal John indfri ejerpantebrevet eller John skal sikre, at der er en anden person, der overtager lånet i ejerpantebrevet. Anne har brug for at låne