Komplet guide til debitorskifte af ejerpantebrev

Når du køber bolig, er der mange dokumenter, du skal have styr på. Blandt andet købsaftaleskødetilstandsrapport og ejerpantebrev, som du kan læse mere om ved at klikke på dem. Her vil vi gå i dybden med debitorskiftet ved fast ejendom.

  1. Krav til debitorskifte
  2. Hvad er prisen for et debitorskifte?
  3. Eksempel

Debitor vs. kreditor - begreberne

En debitor er betegnelsen for den person, der skylder et beløb. Kreditoren er betegnelsen for den person, debitoren skylder beløbet til. Som regel er det banken eller et realkreditinstitut. 

Købsaftale Debitorskifte Hvem er hvem

Hvorfor debitorskifte?

Ved køb af en bolig, stilles selve boligen ofte som sikkerhed for det lån, der optages ved boligkøbet. Det betyder, at banken eller realkreditinstituttet har pant i boligen. Derfor skal du, i forbindelse med et boligkøb, også lave et debitorskifte. 

Debitorskiftefinal

Se video

Når du køber en ejerlejlighed, overtager du også forpligtelserne til ejerforeningen. Det kan for eksempel være i form af vedligehold og fællesudgifter. Forpligtelserne til ejerforeningen følger lejligheden, og du kan derfor ikke træde ud af disse.

Krav til debitorskifte

Et debitorskifte af ejerpantebrev skal underskrives af indtrædende debitor og udtrædende kreditor Debitorskiftet skal altså underskrives af både sælger af ejendommen og den nye køber. Hvis der er en underpanthaver, skal vedkommende også skrive under på debitorskiftet. 

Underpanthaver

En underpanthaver kan eksempelvis være en ejerforening, hvis du køber en ejerlejlighed. At have underpant i ejerpantebrevet er en sikkerhed for ejerforeningen. På den måde er de sikre på, at de kan få dækket omkostninger til fællesudgifter og vedligehold, hvis du skulle stoppe med at betale din andel. 

Hovedregel - accept fra kreditor

Som hovedregel er debitorskiftet betinget af kreditors samtykke. På den måde er kreditor beskyttet i forhold til at få sine penge tilbage. Det betyder, at gælden ikke kan blive overført til en debitor med dårligere tilbagebetalingsevne, hvis kreditor ikke først har givet sin accept. 

Købsaftale Debitorskifte Samtykke

Hvad er prisen for et debitorskifte?

Ved et debitorskifte skal der betales en tinglysningsafgift til Tinglysningsretten på 1.825 kroner (2024). Denne afgift går til staten som betaling for det arbejde, der er forbundet med at tjekke dokumentet igennem. Tinglysningen af debitorskiftet er lovpligtig. 

Købsaftale Debitorskifte Tinglysning

Vi har tjekket priser på debitorskifte hos jurister og advokater, så du kan få et indblik i, hvad det koster at oprette andre steder. 

  • Nemadvokat.dk tager 2.000 kroner.
  • Ret&Råd oplyser ikke pris, så det afhænger sandsynligvis af, hvilket kontor der benyttes.
  • Eboligadvokat tager 1.750 kroner  for oprettelsen af dokumentet.

Eksempel debitorskifte

Hvordan ser debitorskifte af et ejerpantebrev ud, og hvad indeholder det? Nedenfor har vi tilføjet et forenklet eksempel, der IKKE kan benyttes som et rigtigt dokument. Det er udelukkende et eksempel. 

Eksempel: John sælger bolig til Anne

I dette eksempel har John solgt sin bolig til Anne. John har lånt 200.000 kroner som et ejerpantebrev. Da boligen skal sælges, skal John indfri ejerpantebrevet eller sikre sig, at en anden person kan overtage lånet i ejerpantebrevet. Anne har brug for at låne