Fuld guide til at oprette din fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan dine nærmeste hjælpe dig, hvis du ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger. Det giver tryghed at vide, at det er dine nærmeste, der kan handle på dine vegne.

Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at udarbejde fremtidsfuldmagten hos Dokument 24. Opret den for kun 175 kroner ⇒ det tager 10 minutter. Du sparer 2.000 kroner i forhold til traditionelle advokater, og du kan få gratis hjælp pr. telefon eller mail.

Start oprettelsen i dag - det er uforpligtende! Eller tryk på det, du vil læse mere om:

 1. Hvad er en fremtidsfuldmagt?
 2. Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?
 3. Fremtidsfuldmagt ægtefæller
 4. Fremtidsfuldmagt indhold
 5. Hvad sker der, hvis jeg bliver dement/alvorligt syg?
 6. Ofte stillede spørgsmål

Lav Fremtidsfuldmagt nemt og enkelt

Med en fremtidsfuldmagt undgår du, at staten bestemmer over dig, hvis du bliver syg/dement

Svar på 5-8 spørgsmål

Få Fremtidsfuldmagt på e-mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan aktiveres i fremtiden. Den aktiveres, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Det kan for eksempel være ved demens. Normalt gives der tilladelse til, at fuldmagten omhandler alle økonomiske og personlige beslutninger. 

Hvad er en fremtidsfuldmagt

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Hos Dokument 24 hjælper vi dig med det hele. Selve oprettelsen kan enten ske online eller ved telefonisk møde med vores jurister. Vi kan også hjælpe med registrering og underskrift af dokumentet på tinglysning.dk samt henvise til en notar, hvor du skal møde fysisk op. Sådan oprettes fremtidsfuldmagten nemt og enkelt:

 1. Svar på 5-8 spørgsmål. Du starter med at svare på 5-8 spørgsmål. Her vil du bl.a. blive spurgt om, hvem der skal være fuldmægtig samt, hvad fuldmægtig skal have lov til at gøre på dine vegne. At være fuldmægtig betyder, at personen kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det. Det er muligt at vælge op til fem fuldmægtige.
 2. Få straks pr. e-mail. Når du har svaret på spørgsmålene online, får du straks fuldmagten tilsendt pr. e-mail. Vi udarbejder dokumentet på baggrund af de svar, du har givet. Du har også mulighed for at rette i dokumentet efter, at du har fået det tilsendt.
 3. Skriv under. Til sidst skal du skrive dokumentet under. Det foregår ved, at det først registreres på tinglysning.dk. Herefter skal du skrive fremtidsfuldmagten under foran en notar. Vi sender dig uddybende informationer om, hvordan du gør. Vi hjælper dig også gerne med at tinglyse dokumentet, hvis du ønsker det. Læs mere om underskrift her.
Fremtidsfuldmagt

Se video

Fremtidsfuldmagt ægtefæller

Ægtefæller kan indsætte hinanden som værger i en fremtidsfuldmagt. Vi anbefaler, at ægtefæller også indsætter subsidiære fuldmagtshavere, hvis ægtefællerne ikke er i stand til at hjælpe hinanden. Subsidiære fuldmagtshave kan for eksempel være jeres børn.

Fremtidsfuldmagter er personlige og kan ikke oprettes gensidigt. Når I opretter fremtidsfuldmagter som ægtefæller, skal I derfor oprette to fremtidsfuldmagter i alt. Én fremtidsfuldmagt for den ene person og én fremtidsfuldmagt for den anden person. 

Fremtidsfuldmagt for ægtefæller

Mange ægtefæller ønsker at kunne hjælpe hinanden, hvis demens eller anden sygdom indtræffer. Uden en form for fuldmagt vil I være nødsaget til at søge værgemål over den syge/demente, hvis I lovligt skal kunne hjælpe hinanden med at træffe beslutninger.

  Undgå, at staten bestemmer over dig. Opret Fremtidsfuldmagt.

  Underskrift af fremtidsfuldmagt

  En fremtidsfuldmagt skal underskrives på den rette måde for at være gyldig. Først skal dokumentet lægges på tinglysning.dk, hvorefter det skal skrives under foran en notar. Du kan læse mere om denne proces her.

  Tinglysning

  Denne form for fuldmagt skal først anmeldes på tinglysning.dk. Her skal du lægge dokumentet op og skrive dit og den fuldmægtiges CPR. nr. ind. Efterfølgende skriver du under med MitID på tinglysningsrettens hjemmeside.

  Der er ingen tinglysningsafgift forbundet med at lægge dokumentet på tinglysning.dk. Der er udelukkende en retsafgift til notaren på 300 kroner, der skal betales, når dokumentet til sidst skal skrives under.

  Det tager et par minutter at anmelde dokumentet i tinglysningsrettens system.

  Vi sender en detaljeret vejledning til, hvordan dette gøres sammen med dit dokument. Vi hjælper dig også gerne med tinglysningen, hvis du ønsker det. Vores hjælp til tinglysning kan bestilles, når du har oprettet dokumentet.

  Underskrift foran notar

  Når dokumentet er lagt op i tinglysningsrettens systemer, skal det skrives under hos notaren. Det er kun dig, der skal skrive under hos notaren. Notarer findes i byretten rundt om i Danmark, og deres opgave er at sikre, at du er den person, du udgiver dig for at være. Læs mere her.

  Medbring til notaren

  Medbring følgende til notaren i byretten

  • Billedlegitimation i form af pas, kørekort, opholdstilladelse eller ID fra kommunen.
  • Dit fulde navn. Dit fulde navn er dit sagsnummer til underskrift af fremtidsfuldmagten. Du skal ikke have fuldmagten med - den har notaren i systemet.
  • 300 kroner. Det er et gebyr for retsafgiften, og kan betales med Mobile Pay, Dankort og kontant.

  Når fuldmagten er skrevet under foran notar, er der sket registrering med korrekt gyldighed. Dokumentet lægges herefter i tinglysningens registre inkl. notarpåtegnelse. Registeret er nu opdateret med dine oplysninger. Hvis der skulle blive behov for at aktivere fremtidsfuldmagten, kan der ansøges om dette. Det tager normalt 14 dage fra ansøgning om ikrafttræden til, at dokumentet træder i kraft.

  Du modtager en fuld vejledning fra os om, hvordan dokumentet tinglyses samt skrives under foran notar. Vi hjælper dig også meget gerne, hvis du ønsker det.

  Notaren findes hos retten i de større danske byer. Nogle notarer findes også lokalt i de mellemstore danske byer. 

  Jeg har ikke MitID - hvad gør jeg?

  Når du ikke har MitID, skal dokumentet skrives under i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Når du har underskrevet din fremtidsfuldmagt, lægger Familieretshuset dokumentet på tinglysning.dk, hvorefter det er juridisk gyldigt.

  Vil du vide mere om underskrift af dokumentet uden MitID, kan du læse mere her.

  Fremtidsfuldmagten tager kun 10 min. at oprette!

  Advokat fremtidsfuldmagt

  Du kan vælge at oprette en fuldmagt hos en advokat eller en jurist. Prisen hos advokater er ofte 2.000 til 4.000 kroner for oprettelse af denne type dokument. Der er ingen krav om, at du skal benytte en advokat eller jurist. 

  Hos Dokument 24 er prisen på en fremtidsfuldmagt kun 175 kroner. Vi har en af de billigste fremtidsfuldmagter i Danmark. Til sammenligning koster den:

  • 4.000 kroner hos Advodan advokater i Glostrup.
  • Hviid Advokater tager 3.500 kroner.
  • Ret og Råd vil ikke oplyse prisen på nettet.

  Prisen på 175 kroner hos Dokument 24 er således billigere end advokaternes priser.

  Pris på fremtidsfuldmagt

  Grunden til, at Dokument 24 kan holde priserne så billige i forhold til advokater, er, at vi har minimeret alle manuelle processer. Vi har udviklet intelligent juridisk software, der gør det muligt for dig at være din egen advokat. På den måde "taler" du med en højt specialiseret computer, der er ekspert i at udarbejde denne type dokumenter.

  Fordelen ved at oprette dokumentet online i stedet for hos en advokat er, at computere ikke glemmer at spørge om noget. Du får derved altid et dokument, der passer til det, du har bedt om. Når computeren har dine oplysninger, vil den med korrekt juridisk formulering, skræddersy et dokument til dig. Dokumentet fremsendes straks pr. e-mail.

  Således kan du få en billig fremtidsfuldmagt samtidig med, at den er juridisk gyldig. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål. Det koster ikke noget at få rådgivning af vores jurister, og du behøver heller ikke at bestille dokumentet, fordi du har fået rådgivning.

  Fremtidsfuldmagt Ældre Sagen - er det muligt?

  Dokument 24 er ikke Ældre Sagen, men vi rådgiver alle danskere på lige fod og til favorable priser uanset om du er medlem af Ældresagen eller ej.

  Hos Dokument 24 tilbyder vi oprette og rådgive om fremtidsfuldmagter.  Prisen hos Dokument 24 er 175 kroner, uanset om du er medlem af Ældresagen eller ej. Prisen på 1.195 kroner er for oprettelse af fremtidsfuldmagt gennem personlig samtale med jurist. 

  Hvis du ønsker at spare mest muligt, kan du oprette dokumentet online hos Dokument 24. Dette koster kun 175 kroner, og du sparer ofte en del penge i forhold til oprettelsen af dokumentet med advokathjælp.

  Hvad sker der, hvis du bliver dement/alvorligt syg?

  Hvis du bliver dement eller alvorligt syg, kan du ikke træffe beslutninger. Det betyder, at du ikke kan købe eller sælge bolig, tale med det offentlige om lægelige behandlinger, plejehjem, plejebolig og mange andre ting.

  Fremtidsfuldmagt | Hvordan hjælper den dig?

  Se video

  Mange tror, at bare fordi de er gift, kan ægtefællen købe/sælge huset, tale med det offentlige om lægelige behandlinger, plejebolig og så videre. Men det kan ægtefæller ikke!

  I nogle tilfælde, kan ægtefællen godt træffe disse beslutninger, men i andre tilfælde vil det offentlige træde til. Det betyder, at du risikerer, at det er en person fra det offentlige, der for eksempel træffer beslutninger om, hvorvidt du skal købe eller sælge dit eget hus. Du bør oprette en fremtidsfuldmagt ved demens og sygdom, så staten ikke ender med at træffe beslutninger på dine vegne.

  Fordele

  Fordelene ved oprettelse af disse dokumenter er:

  1. Du bestemmer, hvem der skal hjælpe dig ved sygdom/demens.
  2. Du kan undgå umyndiggørelse/værgemål.
  3. Du sikrer, at der handles ud fra dine interesser, hvis du ikke selv kan.

  1. Bestem selv, mens du stadig kan

  Når du stadig er ved dine fulde fem, kan du bestemme, hvem der skal hjælpe dig. Opret en fremtidsfuldmagt i tilfælde af demens eller andre sygdomme, så du kan få hjælp af de personer, du mener, vil varetage dine interesser bedst muligt.

  Ofte ser vi, at ægtefæller og samlevende skriver hinanden ind i dokumentet, så de gensidigt kan hjælpe hinanden. Mange vælger også at lade deres voksne børn hjælpe subsidiært. Når børnene kan hjælpe subsidiært, betyder det, at børnene træder til, hvis ægtefællen eller samleveren ikke er i stand til at hjælpe eller ikke vil hjælpe.

  Fremtidsfuldmagter er personlige. Når I ønsker at oprette dokumentet gensidigt, skal der oprettes to indviduelle dokumenter.

  2. Undgå umyndiggørelse og værgemål

  Den største fordel ved oprettelsen af et sådant dokument er, at du undgår "umyndiggørelse". Du undgår, at det offentlige sætter dig under værgemål! Du undgår dette, fordi dine pårørende kan iværksætte dokumentet, så der kan træffes beslutninger på dine vegne.

  Hvis du en dag ikke er i stand til at underskrive vigtige dokumenter, som salg af bolig, bankdokumenter eller andre dokumenter til det offentlige, så kan ingen andre skrive under for dig. Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, så er der risiko for at blive umyndiggjort og komme under værgemål jf. værgemålsloven.

  Kommer du under værgemål, kan det have økonomiske konsekvenser for dig, da hele din formue anbringes og forvaltes jf. værgemålsloven. Dette kan påvirke dig, men bestemt også din samlever/ægtefælle, da samlever/ægtefælle ofte intet kan stille op med dine værdier.

  3. Du sikrer, at der handles ud fra dine interesser

  Når du har valgt en eller flere personer til at hjælpe dig, så er disse personer valgt, fordi du stoler på dem. Du har valgt dem, da du ved, at de vil handle ud fra dine interesser. Du kan læse om indholdet i dokumentet ved at trykke her.

  Opret din Fremtidsfuldmagt, så er du sikret!

  Hvordan sættes dokumentet i kraft?

  En fremtidsfuldmagt sættes i kraft efter anmodning fra fuldmagtsgiveren eller den/de fuldmægtige. Anmodning om at sætte i kraft skal ske til Familieretshuset. Hvis der er flere fuldmægtige, skal de angive anmodning i forening.

  Se hvordan en fremtidsfuldmagt bliver sat i kraft

  Der er visse regler og lovgivning, der skal overholdes, før dokumentet træder i kraft: 

  1. Først skal der udfyldes en ansøgning om igangsættelse. Dette sker ved Familieretshuset.
  2. Herefter skal der indhentes lægeerklæring på, at du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Lægeerklæringen vedlægges ansøgningen om ikrafttræden, som sendes til Familieretshuset.
  3. Familieretshuset behandler ansøgningen og sikrer sig, at du ikke modsætter dig igangsættelse af fuldmagten.

  Det tager normalt omkring 14 dage at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

  Fremtidstestamente

  Et fremtidstestamente er det samme som en fremtidsfuldmagt. Det sikrer, at dine pårørende kan træffe beslutninger for dig, hvis du bliver syg eller dement. I et "fremtidstestamente" skriver de fleste, at ægtefælle/samlever skal kunne træffe beslutninger på vegne af hinanden.

  Indhold

  Indholdet i dokumentet er:

  1. Hvem skal være fuldmægtig?
  2. Hvilke økonomiske beslutninger skal fuldmægtig kunne træffe?
  3. Hvilke personlige beslutninger skal fuldmægtig kunne træffe?
  4. Skal der kunne gives gaver på dine vegne?
  5. Skal fuldmægtige have dækket udgifter/modtage honorar?

  Fremtidsfuldmagt indhold

  Når du opretter denne fuldmagt hos Dokument 24, vælger du selv, hvad du vil lade andre gøre på dine vegne. Du kan vælge at lade fuldmægtig/fuldmagtshaver træffe beslutninger for dig i forskellige situationer. Læs mere nedenfor. 

  Når du har oprettet dokumentet, kan du også altid ændre i det. Du kan ligeledes træffe beslutning om at bringe fremtidsfuldmagten til ophør gennem tilbagekaldelse heraf. Dette sker ved at slette dokumentet på tinglysning.dk.

  Beslutninger om personlige forhold

  Du vil blive spurgt, om du ønsker at give fuldmagtshaver lov til at træffe beslutninger om dine personlige forhold. Det kunne for eksempel være, om fuldmagtshaver må:

  • Varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder, institutioner, private virksomheder mv.
  • Ansøge om offentlige ydelser.
  • Søge om aktindsigt vedrørende din person, hvis der for eksempel måtte være sket en fejlbehandling af dig.
  • Repræsentere dig i forhold til myndigheder jf. forvaltningslovens § 8, se loven her.

  De fleste vælger at sige ja til at lade fuldmagtstager træffe beslutninger om personlige forhold. Når der siges ja til dette, så bliver fuldmagtstager ikke bremset i sine beføjelser, og det bliver derved lettere at handle på dine vegne for dine pårørende.

  Beslutninger om økonomiske forhold

  Du vil også blive spurgt, om du ønsker at lade fuldmagtshaver handle på dine vegne i forhold til økonomiske forhold. Nogle eksempler på ordlyden i dokumentet kan være:

  • At der kan købe/sælges bolig på dine vegne.
  • At der kan indgås lejemål på dine vegne.
  • At der kan gennemføres bankforretning på dine vegne.
  • At der kan gennemføres aftaler vedrørende telefonservice, netbank og lignende.
  • At der kan indgås retshandler på dine vegne.

  De fleste vælger som standard at give fuldmagtshaver mulighed for at kunne handle på økonomiske forhold, da dette ofte er pointen i at oprette denne type pårørendefuldmagt/fremtidsfuldmagt.

  Yderligere valg

  Formålet med en fremtidsfuldmagt er normalt at sikre, at andre kan hjælpe med at træffe økonomiske og personlige beslutninger på ens vegne. Dette er de mest omfangsrige valg i forhold til, hvordan fuldmagtshaver kan hjælpe dig. 

  Læs mere om de yderligere valg ved en fremtidsfuldmagt

  I nedenstående kan du læse om yderligere områder, som du træffer beslutninger om, når du opretter dokumentet. 

  Honorar
  Det er muligt at give fuldmagtshaver et honorar for at udføre sit arbejde. Honoraret skal modsvare arbejdets størrelse, og er typisk ca. 1.000 kroner pr. måned. De fleste vælger ikke at give et honorar, da fuldmagtshaver ofte er pårørende.

  Udgifter
  Det er også muligt at lade fuldmagtshaver få sine udgifter dækket i forbindelse med udførelse af sit arbejde. Dette kan for eksempel være transportudgifter til kommunen i forbindelse med at søge støtte til dig. De fleste vælger at sige ja til, at udgifter kan dækkes.

  Gaver
  Den eller de personer, som du skriver ind i fremtidsfuldmagten, er ofte personer med nære relationer til dig. Det er ofte personer, som du giver gaver til ved højtider. Du kan gøre det muligt for personerne, at de fortsat kan modtage disse sædvanlige gaver fra dig eller ej. De fleste vælger at lade fuldmagtshaver give sig selv gaver fremadrettet. Gaverne skal være af sædvanlig karakter, hvilket sætter begrænsninger på gavernes størrelse.

  Fremtidsfuldmagt eksempel

  I nedenstående har vi vist et eksempel på en fremtidsfuldmagt og herunder nogle udvalgte dele. Eksemplet kan på ingen måde benyttes som fyldestgørende dokument. Det tjener udelukkende som eksempel på, hvad en fremtidsfuldmagt blandt andet indeholder, når den oprettes hos Dokument 24.

  Skabelon til fremtidsfuldmagt fra Dokument 24

  Start i dag

  Nu har du læst om, hvordan du er stillet med og uden en fremtidsfuldmagt - Ældresagen eller ej. Vi anbefaler alle at begynde oprettelsen med det samme. Du kan altid gemme dokumentet undervejs og færdiggøre det på et senere tidspunkt.

  Vi er klar til at hjælpe dig på e-mail og telefon. Det er gratis at få hjælp af os. Vi håber, at du vælger at sikre din familie gennem oprettelsen af dette vigtige dokument.

  Start din Fremtidsfuldmagt  - Vi hjælper dig gerne.

  Virkelig en god oplevelse med et online produkt. Selve brugeroplevelsen på siden var fremragende, og rådgiveren på telefonen havde både god tid, stor venlighed og tålmodige svar - også på spørgsmål der ikke direkte vedrørte det dokument, vi havde brug for. En upåklagelig positiv og tryg oplevelse, som jeg bestemt kan anbefale.