Warrant

Warrant er en form for aflønning, hvor en medarbejder får ret til at tegne nye aktier eller anparter til en forudbestemt pris i den virksomhed, vedkommende arbejder i. Derved kan medarbejderen opnå en betydelig kursgevinst, hvis markedskursen på de nye aktier eller anparter er højere end den aftalte tegningskurs.

Hvad er warrants?

Warrants (på dansk også kendt som tegningsretter) er et finansielt instrument, der giver indehaveren retten til at købe eller sælge en bestemt aktivklasse, såsom aktier, råvarer eller valuta, til en fastsat pris inden for en bestemt periode. Warrants fungerer normalt som optionskontrakter og handles på børser.

Formål

Virksomheder kan tildele warrants til deres medarbejdere som en aflønningsmodel. Denne form for incitamentsordning skaber motivation og for medarbejderne til at yde deres bedste og bidrage til virksomhedens vækst og succes. Der skabes en tættere forbindelse mellem medarbejderens økonomiske interesser og virksomhedens resultater.

Hvad er forskellen på en warrant og en option?

Aktieoptioner og warrants er begge rettigheder, der giver indehaveren mulighed for at købe aktier til en forudbestemt pris inden for en bestemt periode. Men den væsentlige forskel ligger i, om de gælder for eksisterende aktier eller nye aktier i virksomheden.

  • Aktieoptioner – Aktieoptioner giver indehaveren retten, men ikke pligten, til at købe eksisterende aktier i virksomheden til en forudbestemt pris, der kaldes udøvelsesprisen eller strikeprisen. De udstedes normalt af virksomheden selv som en del af incitamentsprogrammer til medarbejdere eller som en del af aktieoptioner, der handles på børser.
  • Warrants – Warrants, også kendt som tegningsretter, giver indehaveren retten, men ikke pligten, til at tegne eller købe nye aktier i virksomheden til en forudbestemt pris. Warrants udstedes normalt af selskabet som en del af kapitalforhøjelse eller finansieringsaktiviteter. De tilbydes ofte som incitament til investorer eller som en del af konvertible værdipapirer.

Således kan man sige, at aktieoptioner fokuserer på eksisterende aktier, hvor investorer eller medarbejdere har ret til at købe aktier fra selskabet, mens warrants fokuserer på tegning af nye aktier, hvor investorer har ret til at købe aktier direkte fra selskabet.

Warrantaftale i Aktieoptionsloven

Hvis en warrantaftale indgås som en del af et ansættelsesforhold, finder reglerne i aktieoptionsloven anvendelse. Ifølge denne lovgivning er det påkrævet at udfærdige en specifik arbejdsgivererklæring i forbindelse med indgåelsen af en warrantaftale. Denne erklæring skal indeholde alle væsentlige vilkår for aftalen og skal være udformet på dansk.

Når aftalen ikke er omfattet af Aktieoptionsloven

Hvis din warrantaftale ikke er omfattet af aktieoptionsloven, hvilket kan være tilfældet, hvis du f.eks. er administrerende direktør, åbner det op for en større grad af aftalefrihed. I denne situation vil din warrantaftale være underlagt generelle regler i aftaleloven samt retspraksis.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.