Tegningsret

En tegningsret er et værdipapir, hvor indehaveren får mulighed for at købe aktier i et selskab til en favorabel pris. Det er en rettighed, som tilfalder aktionærerne. Under kapitaludvidelsen kan de købe nye aktier til en bestemt fastsat pris og dermed købe en større andel i selskabet.