Stævning

En stævning er et dokument, som indleder en retssag ved den domstol, der skal behandle sagen. Den, der vil lægge sag an mod en anden part, afleverer altså dette første processkrift, som blandt andet skal fremføre sagsøgerens påstande. En stævning kan resultere i, at de sagsøgte bliver indkaldt til at møde i retten.  

Hvad indeholder en stævning?

En stævning er et processkrift og danner dermed grundlag for en del af retssagen. Der er derfor udarbejdet en række formkrav til, hvordan stævningen skal udformes, og hvad den skal indeholde. Stævningen skal blandt andet indeholde:

  • Fulde navne og adresser på sagens parter (sagsøger og sagsøgte)
  • Den ret, hvor sagen bliver anlagt
  • En beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om
  • En beskrivelse af, hvad sagsøger vil opnå med retssagen
  • Bevismaterialerne
  • Forslag til behandling og håndtering af sagen
  • Frist for hvornår kravene skal være opfyldt

Hvad sker der efter stævningen?

Når retten har modtaget stævningen, vil den sagsøgte blive meddelt om sagen. Retten fastsætter en frist, hvor den sagsøgte kan besvare stævningen og forsvare sig. Det videre forløb afhænger af, om den sagsøgte svarer på stævningen:

  • Svar: Hvis den sagsøgte svarer, sendes dette svar til sagsøgeren. Sagsøgeren får mulighed for at udarbejde et svarskrift, som kommenterer på den sagsøgtes modsvar. Denne skriftveksling fortsætter, indtil retten vurderer, at det ikke længere er nødvendigt med flere skriftlige indlæg. Herefter vil retten indkalde parterne til et forbedrende retsmøde, inden sagen afgøres ved en retssag.
  • Intet svar: Retten afslutter sagen og afsiger typisk en dom i tråd med sagsøgers krav.

Hvordan bliver en stævning oprettet?

En stævning bliver oprettet digitalt på minretssag.dk. I stævningen skal man udfylde, hvilken ret sagen bliver anlagt ved. Man skal derfor have undersøgt, hvem der skal behandle sagen. Det er typisk ved den retskreds, hvor sagsøgte har bopæl. Retskredsen kan findes på denne hjemmeside.  

Hvad koster en stævning?

Man skal betale en retsafgift, når man indgiver en stævning. Størrelsen på denne retsafgift afhænger af sagstypen, og hvilket krav der er tale om. Udgangspunktet er dog, at retsafgiften ligger på 500 kr.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.