Retsdogmatik

Retsdogmatik er en del af retsvidenskaben, og det bliver anvendt til at fortolke og systematisere gældende ret. Det er således med retsdogmatikken, at man analyserer og afklarer retsreglerne og juridiske problemstillinger. For at forstå loven anvender retsdogmatikere oftest selve lovgivningen, retspraksis og betragtningerne til lovforslaget. Retsdogmatikerne er typisk jurister. 

Hvordan adskiller retsdogmatik sig fra retspolitik?

Retsdogmatikken er en metode til at forstå og fortolke de gældende retsregler. Det vil sige, at den hjælper til at forstå, hvordan retsstillingen reelt er i retssamfundet. Retspolitik beskæftiger sig i stedet med, hvordan loven bør være. Man gør sig altså retspolitiske overvejelser om, hvorvidt retsreglerne skal ændres, så man kan opnå den ønskede retstilstand.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.