Retspolitik

Retspolitik er en betegnelse for overvejelser om, at hvorvidt retsreglerne skal ændres for at opnå en ønsket retstilstand. Det vil sige, at retspolitik vedrører, hvordan lovgivningen og retstilstanden bør være. Man kan altså anvende retspolitik som et middel til at få ændret retstilstanden.

Eksempel:Der kan være et retspolitisk ønske om, at man i højere grad skal bekæmpe vold. Den retstilstand kan man opnå ved at ændre straffeloven, sådan at strafferammen for at begå voldskriminalitet bliver højere.

Hvem anvender retspolitik?

Der er flere forskellige aktører, der anvender retspolitik i praksis. Det bliver blandt andet både anvendt af politiske partier samt andre folk, der til dagligt beskæftiger sig med jura. Det kunne f.eks. være advokater eller professorer.

  • Politiske partier: De politiske partier fremfører bl.a. deres retspolitikker, når et lovforslag skal behandles
  • Advokater, professorer, m.fl.: Andre, der beskæftiger sig med gældende ret i sit erhverv, kan fremsætte retspolitiske overvejelser i juridiske tidsskrifter eller debatindlæg i aviserne  

Hvad er forskellen på retspolitik og retsdogmatik?

Retspolitikken handler om, hvordan den ønskede retstilstand ser ud, og hvilke regler man skal ændre på for at opnå dette. Retsdogmatikken er i stedet en metode, man anvender for at fortolke, analysere og forstå de retsregler, der allerede gælder i samfundet. I retsdogmatikken skal man altså kun forholde sig til de gældende regler og ikke tage stilling til, om reglerne burde være anderledes.