Repræsentationsmoms

Repræsentationsmoms, også kendt som moms på repræsentationsudgifter, refererer til den moms, virksomheder betaler af udgifter, der afholdes i forbindelse med repræsentation, såsom kundemøder, forretningsmiddage, events, gaver til forretningsforbindelser og lignende. Repræsentationsudgifterne kan have til formål at skabe og vedligeholde forretningsforbindelser, og dermed støtte virksomhedens indtægtsgenererende aktiviteter.

Hvad er repræsentationsmoms?

Repræsentationsmoms refererer til den moms, som virksomheder betaler på udgifter afholdt i forbindelse med repræsentation. Disse udgifter kan inkludere kundemøder, forretningsmiddage, events og gaver til forretningsforbindelser.

Formål

Formålet med repræsentationsudgifter er at skabe og vedligeholde forretningsforbindelser, som understøtter virksomhedens indtægtsgenererende aktiviteter. I Danmark er der specifikke regler for, hvordan virksomheder kan fradrage denne moms i deres momsregnskab.

Eksempler

I Danmark er der specifikke regler for, hvordan moms på repræsentationsudgifter håndteres:

Forplejning på restaurant

Virksomheder kan fradrage 25 % af momsen på restaurantudgifter i forbindelse med:

  • En ansats rejseaktiviteter
  • Deltagelse i kongresser, konferencer og lignende.

Hvis udgifterne afholdes internt i virksomheden eller for forretningsforbindelser, kan 100 % af momsen fradrages.

Forplejning i egne lokaler

Virksomheder kan fradrage 100 % af momsen på mad, kage og drikke i forbindelse med møder afholdt i egne lokaler. Dette gælder:

  • Møder med forretningsforbindelser
  • Bestyrelsesmøder
  • Interne møder med fagligt indhold, herunder temadage
  • Interne kursusaktiviteter.

Ved uvarslet overarbejde kan virksomheden også få momsfradrag for forplejning.

Hotel

Ved hoteludgifter kan virksomheder fradrage:

  • 100 % af momsen på overnatning.
  • 25 % af momsen på restaurantudgifter (f.eks. morgenmad).

Fakturaen fra hotellet skal være opdelt, så det tydeligt fremgår, hvor meget overnatningen og restaurantydelsen koster.

Begrænsninger

Virksomheder har ikke fuld fradragsret for alle repræsentationsudgifter. Momsfradrag kan kun opnås, hvis udgifterne er knyttet til virksomhedens momspligtige aktiviteter og ikke bruges til private formål. For udgifter ved sociale arrangementer, såsom julefrokoster eller personalefester, kan der ikke opnås momsfradrag.

Ved sociale arrangementer i forbindelse med et erhvervsmæssigt ophold, skal virksomheden lave en skønsmæssig fordeling af den erhvervsmæssige og sociale del af opholdet, når momsen indberettes.

For at sikre korrekte fradrag skal virksomheder kunne dokumentere udgifterne med fakturaer eller kvitteringer, og holde sig inden for de specifikke regler og grænser fastsat af skattemyndighederne.

For mere præcise og aktuelle oplysninger kan det være en god idé at konsultere Skattestyrelsens vejledninger eller søge rådgivning hos en skatterådgiver.