Reklamation

Reklamation er, når en vare eller tjenesteydelse lider af fejl eller mangler, og en aftalepart informerer modparten om, at de vil gøre misligholdelse gældende. misligholdelse kan f.eks. være, at leveringen er forsinket, eller at der er fejl eller mangler ved den leverede vare. Man skal dog reklamere straks, hvis man vil gøre misligholdelsen gældende.

Når man køber hos en forhandler, har man typisk 24 måneders reklamationsret. Det gælder dog ikke for skader eller mangler, man selv er skyld i. Det gælder dog for:

  • Fejl, som viser sig inden rimelig tid efter købet, men som køber ikke har forårsaget
  • Varen er forsinket

Er der nogle krav til reklamationen?

Der stilles visse krav til reklamationen, herunder til selve købet samt hvornår man reklamerer:

  • Under 2 år: Varen skal være købt for under 2 år siden.
  • Forbruger: Købelovens reklamationsret gælder kun for forbrugere – altså en person, som handler som privatperson.
  • Til stede på købstidspunktet: Fejlen skal have været til stede, da varen blev købt. Med andre ord må det ikke være din skyld, at varen har mangler eller skader.
  • Rettidigt: Reklamationen skal ske i rette tid. Det betyder oftest, at man skal reklamere

Det anbefales, at man reklamerer skriftligt, og at man dokumenterer, hvad man reklamerer for. På den måde sikrer man, at man selv kan bevise, at man har reklameret i rette tid, og at forhandleren kan se manglen.

Hvordan reklamerer man?

Når man vil reklamere, skal man kontakte forhandleren eller virksomhed. Det kan man enten gøre ved at skrive til dem og informere om reklamationen, eller man kan sende en reklamationsformular. I reklamationen skal man blandt andet informere om:

  • Ordrenummeret
  • Hvornår blev varen købt og/eller leveret?
  • Hvorfor reklamerer man over varen?
  • Dokumentation for købet, f.eks. fremsendelse af en kopi af fakturaen

Hvis man ikke føler, at forhandleren eller virksomheden har løst problemet, kan man kontakte Forbrugerstyrelsen. Hvis man heller ikke føler, at Forbrugerstyrelsen har truffet den korrekte afgørelse, kan man klage til Forbrugerklagenævnet.

Hvor hurtigt skal man reklamere?

Ved reklamation er der to forskellige reklamationsfrister, man skal være opmærksom på. For det første er der den absolutte reklamationsfrist, som indebærer, at man som udgangspunkt skal have påberåbt sig manglen senest 2 år efter levering. For det andet fastsætter den relative reklamationsfrist, at en forbruger skal reklamere straks, når forbrugeren opdager en fejl. Det er typisk inden for 2 måneder.

Hvis reklamationen ikke sker rettidigt, har man ikke mulighed for at påberåbe sig misligholdelse. Det betyder, at aftalen står ved magt, som om aftalen aldrig har været misligholdt.  

Hvad sker der, når man har reklameret?

Reklamationsretten kan have flere forskellige udfald afhængigt af, hvad man reklamerer over. Det kan f.eks. være, at varen kan blive repareret eller ombyttet, at man får et prisafslag, eller at købet kan blive hævet.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.