Realkreditinstitut

Et realkreditinstitut er med til at finansiere et boligkøb. Det fungerer ved, at en boligkøber optager et realkreditlån hos instituttet til at købe eller forbedre en ejendom. Til gengæld får realkreditinstituttet pant i ejendommen for det lånte beløb.

Hvordan finansierer realkreditinstitutterne realkreditten?

En realkredit hos realkreditinstitutterne bliver finansieret ved, at instituttet udsteder obligationer på samme beløb som udlånet. Obligationerne bliver købt af investorer, som dermed er med til at finansiere lånet.

Hvordan er processen for at få et realkreditlån hos et realkreditinstitut?

Der er flere forskellige dele af processen for at få et realkreditlån, herunder:

  • Ansøgning: Hvis man har ønsker om boligkøb eller at forbedre en ejendom, har man mulighed for at ansøge et realkreditinstitut om et realkreditlån.
  • Godkendelse: Når realkreditinstituttet skal godkende lånet, overvejer de blandt andet ejendommens værdi og kreditværdigheden hos låntager
  • Finansiering: Hvis realkreditinstituttet godkender låntager, bliver lånet finansieret ved, at realkreditinstituttet udsteder obligationer, som investorer køber
  • Lånebetalinger: Låntager skal betale lånet tilbage til realkreditinstituttet. Realkreditinstituttet skal således administrere og behandle lånebetalingerne samt sørge for, at investorerne får renter

Når låntageren afbetaler på realkreditlånet, bliver realkreditinstituttets pant i ejendommen formindsket. Det gør, at låntageren opbygger friværdi i sin ejendom.

Realkreditinstituttet kan overtage boligen

For at udstede lånet, tager realkreditinstituttet pant i ejendommen. Det indebærer, at hvis man som låntager misligholder sin aftale med instituttet, risikerer man, at realkreditinstituttet kan overtage og sælge boligen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.