Rådgiveransvar

Et rådgiveransvar er det erstatningsansvar, som professionelle rådgivere har, når de yder rådgivning til kunder. Hvis rådgivningen var ukorrekt eller fejlagtig, kan den professionelle rådgiver pålægges et erstatningsansvar. Det gælder blandt andet for advokater, revisorer, bygningssagkyndige m.fl.

Hvilket ansvarsgrundlag er der for rådgiveransvar?

Ansvarsgrundlaget for et rådgiveransvar er culpa. Culpavurderingen er dog strengere ved et rådgiveransvar, fordi der er tale om en færdiguddannet person. Man forventer derfor mere af personen, og der skal mindre til, før man handler uagtsomt. Det vil sige, at vurderingen for, hvornår man har handlet uagtsomt, er strengere end ved et helt almindeligt culpaansvar.

Den professionelle rådgiver vil altid blive målt ud fra en professionsmålestok. Det indebærer, at rådgiveren ikke kan undslippe sit ansvar, selv hvis der forelå personlige årsager til, at vedkommende ikke kunne leve op til den faglige standard.

Typer af rådgiveransvar

Der findes to typer af rådgiveransvar, som dækker forskellige slags tab:

  • Erstatningsansvar: Rådgiveren udfører sit arbejde utilstrækkeligt eller fejlagtigt ved at give forkert rådgivning
  • Kontraktansvar: Parterne har aftalt vilkår og betingelser, som rådgiveren ikke overholder

Eksempler på fejlagtig rådgivning

Mange forskellige situationer er omfattet af den professionelles rådgiveransvar. Det gælder blandt andet:

  • At give urigtige eller vildledende oplysninger eller råd til kunden
  • At undlade at give kundens al relevant information
  • At misbruge kundens fortrolige oplysninger
  • At undlade at følge kundens ønsker og instruktioner

Konsekvenser ved fejlagtig rådgivning  

Det har konsekvenser, hvis rådgiveransvaret ikke bliver varetaget af den professionelle. Det kan blandt andet være, at:

  • Mister klienter: Man mister klienter, fordi de tvivler på, om man er i stand til at yde den korrekte rådgivning.  
  • Erstatningssager: Man risikerer at skulle betale erstatning til de kunder, som har fået fejlagtig rådgivning, og som har oplevet et tab på grund af dette.

Forsikringer for professionelle rådgivere

Professionelle rådgiver har typisk tegnet en forsikring, som kan dække tabet i de situationer, hvor rådgivningen er utilstrækkeligt eller fejlagtigt. I visse tilfælde er rådgiveren forpligtet til at tegne en rådgiveransvarsforsikring, f.eks. advokatansvarsforsikring. I andre tilfælde har rådgiveren selv valgt at tegne forsikringen.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.