Projektregnskab

Et projektregnskab er et separat regnskab, som en virksomhed fører, når den arbejder med specifikke projekter. Regnskabet sporer og rapporterer økonomiske transaktioner, herunder indtægter, udgifter og kapitalbehov, knyttet til projektet. Således kan projektledere og revisorer holde opsyn og kontrol med projektets rentabilitet. Projektregnskaber kan være lovpligtige.

Hvad er et projektregnskab?

Et projektregnskab er et regnskab, der bruges til at overvåge og styre økonomien i et specifikt projekt. Det indeholder typisk detaljerede oplysninger om projektets indtægter, omkostninger og andre økonomiske elementer som arbejdstimer. Virksomheders formål med et adskilt projektregnskab er at forblive inden for et fastlagt budget.

Eksempel: For et byggeprojekt fører entreprenøren et projektregnskab, hvor de sporer alle udgifter til materialer, arbejdskraft og andre omkostninger i forbindelse med byggeriet. På samme tid registrerer bygherren alle betalinger til entreprenøren og andre udgifter i forbindelse med projektet.

Formålet med projektregnskabsføring

Projektregnskabsføring tjener som fundamentet for økonomisk styring i projektarbejde.

  • Overvågning og kontrol: At sikre en løbende overvågning og kontrol af projektets finansielle progression.
  • Finansiel transparens: At tilvejebringe transparens i projektets finansielle transaktioner og status.
  • Beslutningsstøtte: At levere nøgleinformationer, som understøtter effektive beslutningstagninger.
  • Budgetoverholdelse: At bevare konsekvent overholdelse af budgettet igennem projektets levetid.
  • Effektiv ressourceallokering: At optimere ressourceallokeringen og minimere spild.
  • Resultatvurdering: At facilitere slutvurdering af projektets økonomiske resultater.

Derigennem er det muligt at identificere finansielle risici og muligheder rettidigt.

Hvem anvender projektregnskaber?

Projektregnskaber bruges primært af virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, der arbejder projektorienteret, såsom bygge- og anlægsbranchen, IT-branchen, forskningsverdenen og managementfirmaer. Disse regnskaber giver detaljeret indsigt i projektets økonomiske aspekter og sikrer gennemsigtighed i budgetter og ressourceforbrug.

Lovpligtige projektregnskaber

I visse tilfælde er det lovpligtigt at føre projektregnskaber, især for offentligt finansierede projekter. Disse lovkrav sikrer standardiseret finansiel rapportering, der fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed. Lovpligtige projektregnskaber inkluderer detaljeret budgetopfølgning, revisionsberetninger og hyppige statusrapporter.