Priskalkulation

Priskalkulation referer til processen med at beregne og fastsætte den pris, som en virksomhed vil sælge sit produkt eller service til. Formålet med priskalkulation er at sikre, at prisen dækker omkostninger og generer et passende overskud. 

Hvad er priskalkulation?

Priskalkulation er en systematisk proces til at fastsætte salgsprisen på en vare eller ydelse. Det er vigtigt, at prisniveauet tilgodeser både virksomhedens fortjeneste og kundens betalingsvillighed. Der er grundlæggende to tilgange:

  • Bidragsmetoden
  • Selvkostmetoden

Hvad er bidragsmetoden?

Bidragsmetoden fokuserer på at dække variable omkostninger per enhed og identificere dækningsbidraget.

Ved anvendelse af bidragsmetoden, fratrækkes de variable omkostninger fra salsindtægterne for at opnå dækningsbidraget. Dette bidrag skal derefter dække de faste omkostninger, mens det resterende er overskuddet.

Hvad er selvkostmetoden?

Selvkostmetoden er en fremgangsmåde, der inddrager alle omkostninger ved produktion. Den sikrer, at alle udgifter, såvel direkte som indirekte, bliver medregnet i prissætningen af et produkt eller en tjeneste.

  • Direkte omkostninger – Materialer, arbejdskraft, transport mv.
  • Indirekte omkostninger – Leje af erhvervslokaler, vedligeholdelse af maskiner, administration mv.
  • Afskrivninger – Værdiforringelse af langvarige aktiver (f.eks. maskiner, bygninger) mv.
  • Kapitalomkostninger – Renter og andre omkostninger forbundet med at finansiere de aktiver, der er nødvendige for produktion.

Selvkostmetoden er især relevant i situationer, hvor et produkt eller ydelse er unik og ikke kan sammenlignes.

Hvordan laver man prisoptimering?

Prisoptimering kræver kontinuerlig analyse og evaluering af salgsdata og forbrugsmønstre for at identificere muligheder for forbedret indtjening. Herigennem kan virksomheder forstå prisfølsomhed og elasticitet, uden at miste kunder på grund af for høje priser.

Strategisk prisoptimering fører til en balance mellem kundetilfredshed og virksomhedens rentabilitet. Dette sikrer en bæredygtig forretningsmodel, hvor kunderne får værdi, og virksomheden opnår optimalt afkast.