Elasticiteten

Elasticitet i en økonomisk sammenhæng refererer til en måling af, hvordan mængden af efterspørgsel eller udbud af en vare eller tjeneste reagerer på ændringer i en bestemt faktor, normalt prisen. Elasticiteten angiver, hvor følsom efterspørgsel eller udbud er over for ændringer i denne faktor.

Hvad er elasticitet?

Elasticitet er et begreb inden for økonomi, der beskriver, hvor følsomt forbruget af en vare eller tjenesteydelse er over for ændringer i prisen eller andre faktorer. Det er et udtryk for, hvor meget efterspørgslen ændrer sig i forhold til en ændring i prisen.

Elasticiteten kan være enten elastisk eller uelastisk, og det afhænger af, hvor meget mængden ændrer sig i forhold til prisændringen:

  • Elastisk – Hvis efterspørgslen eller udbuddet er elastisk, betyder det, at en lille ændring i prisen vil føre til en relativt større ændring i mængden. Dette indikerer, at forbrugerne eller producenterne er følsomme over for prisændringer, og der vil være en større ændring i mængden, når prisen ændrer sig.
  • Uelastisk – Hvis efterspørgslen eller udbuddet er uelastisk, betyder det, at en ændring i prisen vil føre til en relativt mindre ændring i mængden. Dette antyder, at forbrugerne eller producenterne ikke er meget følsomme over for prisændringer, og ændringer i mængden vil være mindre uanset prisændringen.

Elasticitet kan også måles i forhold til andre faktorer end prisen, såsom indkomst eller pris på beslægtede varer.

Hvordan beregnes elasticitet?

For at beregne elasticiteten anvendes følgende formel:

Elasticitet = procentvis ændring i efterspørgsel / procentvis ændring i pris

Denne formel tager højde for, hvor meget efterspørgslen ændrer sig i forhold til ændringer i prisen.

  1. Hvis elasticiteten er større end 1, betyder det, at efterspørgslen er elastisk, hvilket betyder, at ændringer i prisen vil have en relativt større indvirkning på efterspørgslen.
  2. Hvis elasticiteten er mindre end 1, betyder det, at efterspørgslen er uelastisk, hvilket betyder, at ændringer i prisen vil have en relativt mindre indvirkning på efterspørgslen.
  3. Elasticiteten kan også være lig med 1, hvilket betyder, at efterspørgslen er enhedselastisk, hvilket betyder, at ændringer i prisen vil have en proportional indvirkning på efterspørgslen.

Hvad fortæller priselasticiteten?

Det giver økonomer og beslutningstagere en dybere forståelse af og fortæller, hvordan forskellige variabler påvirker markedets reaktioner og kan være afgørende for prisfastsættelse, politikudvikling og forretningsstrategi.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.