Principal ydelse

Principal ydelse er et udtryk, der anvendes inden for kontraktretten og refererer til den primære eller væsentligste ydelse, som en part er forpligtet til at levere i henhold til en kontrakt. Det er den primære produkt eller hovedydelse, som parterne har aftalt i kontrakten.

Principal ydelse i en kontrakt

I en kontrakt er der typisk en række forpligtelser og ydelser, der skal leveres af hver part. Principal ydelse adskiller sig fra sekundære ydelser. Principal ydelse fungerer som den centrale og afgørende ydelse, der udgør grundlaget for parternes forpligtelser og opfyldelse af kontrakten.

Eksempel 1: I en købskontrakt for en bil vil køberens principal ydelse være at betale købesummen til sælgeren, mens sælgerens principal ydelse vil være at overdrage ejendomsretten til bilen til køberen.

Eksempel 2: I en lejekontrakt vil lejers principal ydelse være at betale lejeafgiften til udlejeren, mens udlejerens principal ydelse vil være at stille lejeboligen til rådighed for lejerens brug.

Konsekvenser ved kontraktbrud

Hvis en part ikke leverer sin principal ydelse som aftalt i kontrakten, kan det resultere i en misligholdelse af kontrakten, hvor den anden part kan have ret til at kræve erstatning, ophævelse af kontrakten eller andre retsmidler i henhold til gældende lovgivning eller kontrakten selv.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.