Personlig hæftelse

Personlig hæftelse i selskabsret refererer til det juridiske ansvar og forpligtelser, en person har i forbindelse med ejerskabet af en virksomhed. I tilfælde af personlig hæftelse kan enkeltpersoner være personligt ansvarlige for virksomhedens gæld eller forpligtelser ud over det, der er investeret som kapital i selskabet.

Hvad betyder personlig hæftelse?

Personlig hæftelse indebærer, at en person hæfter med sin private formue, hvis virksomheden går konkurs. Dette står i modsætning til hæftelse i visse selskabsformer som anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), hvor økonomien er adskilt fra ejernes personlige formue. Personlig hæftelse står i modsætning til begrænset hæftelse.

Virksomhedsformer med personlig hæftelse

Personligt ejede virksomheder, hvor der gælder personlig hæftelse, omfatter:

I disse tilfælde er ejeren ansvarlig for virksomhedens forpligtelser med både virksomhedens og personlig formue.

Eksempel: Lars ejer en enkeltmandsvirksomhed og går konkurs. Kreditorer kan inddrive gælden ved at kræve både virksomhedens aktiver og Lars' personlige formue, herunder f.eks. hus og bil.

Hæftelse i personligt ejede virksomheder

I personligt ejede virksomheder, hvor der gælder personlig hæftelse, som f.eks. en enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskab (I/S), påtager ejeren sig et betydeligt ansvar for virksomhedens forpligtelser, der strækker sig ud over virksomhedens økonomi.

Her er en forklaring på de forskellige former for personlig hæftelse:

  • Personlig hæftelse:Når du hæfter personligt, er du ansvarlig med hele din personlige formue for virksomhedens gældsforpligtelser. Hvis virksomheden gældsætter sig for et beløb, som dens økonomi ikke kan dække, skal du personligt dække gælden med din formue.
  • Ubegrænset hæftelse: Ved at etablere en personlig virksomhed accepterer du ubegrænset hæftelse med din private formue. Dette indebærer, at kreditorer har krav på at få hele deres tilgodehavende dækket, selv hvis det overstiger værdien af din personlige formue.
  • Solidarisk hæftelse: Denne form gælder for ejerne af et interessentskab. I tilfælde af solidarisk hæftelse risikerer en ejer at skulle betale hele gælden med sin personlige formue, hvis den anden part ikke kan, eller nægter at betale.

Eksempel: Forestil dig Lars, der ejer en enkeltmandsvirksomhed og ender i konkurs. Kreditorer kan inddrive gælden ved at kræve både virksomhedens aktiver og Lars' personlige formue, herunder ejendomme som hus og bil.

Det er afgørende at være opmærksom på disse forskellige former for hæftelse ved etablering af personligt ejede virksomheder, da de indebærer betydelige økonomiske forpligtelser og risici for ejeren.

Hvad er begrænset hæftelse?

Begrænset hæftelse indebærer, at ejere ikke personligt hæfter for selskabets gældsforpligtigelser ud over den investerede kapital. Dette gælder især for kapitalselskaber, hvor der kræves en startkapital. De to mest almindelige former for selskaber med begrænset hæftelse er:

  • Anpartsselskab (ApS):I et ApS er ejernes ansvar begrænset til den kapital, de har indsat i selskabet. Der er en klar juridisk adskillelse mellem selskabets aktiver og ejernes personlige formue.
  • Aktieselskab (A/S):Ligesom ApS har aktieselskaber en begrænset hæftelse, hvor ejerne kun hæfter med det beløb, de har investeret i aktier.

Begrænset hæftelse beskytter ejerne mod at miste mere end det, de har investeret, i tilfælde af økonomiske vanskeligheder eller juridiske problemer for selskabet.

Risikovurdering ved stiftelse af selskab

Inden du trækker beslutningen om at stifte en virksomhed, er det afgørende at foretage en grundig risikovurdering, især i forhold til hæftelse. De forskellige former for hæftelse har betydelige konsekvenser for ejernes økonomiske og juridiske ansvar.

Det er afgørende at afveje disse forskellige former for hæftelse i forhold til den specifikke industri og markedssituation, du agter at operere i. Husk at søge professionel rådgivning for at sikre, at du træffer de bedst egnede valg for dine forretningsmæssige ambitioner og risikotolerance.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.