Pengereglen

Pengereglen, også kendt som gyldighedsreglen, er en juridisk regel, der fastlægger betingelserne for gyldigheden af en aftale eller kontrakt. Ifølge pengereglen skal en aftale være bindende og forpligtende for begge parter, så længe visse betingelser er opfyldt.

Betingelser for gyldighed

En afgørende betingelse for gyldigheden af en aftale er, at begge parter har givet deres samtykke til aftalen. Dette indebærer, at begge parter er enige om vilkårene og betingelserne for aftalen.

Derudover skal begge parter have været i stand til at handle frit og uden tvang eller misbrug af magt. Hvis en part er under værgemål eller umyndighedsalder, kan det have indflydelse på gyldigheden af aftalen, medmindre den pågældende har fået tilladelse fra sin værge eller er myndig.

Endelig skal aftalen være indgået inden for rammerne af loven. Det betyder, at aftalen ikke må være i strid med gældende lovgivning eller være ulovlig på andre måder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.