Partsoffentlighed

I forvaltningsretten henviser begrebet "partsoffentlighed" til princippet om, at parterne i en forvaltningssag har ret til at være til stede i en retssag, selvom offentligheden er udelukket herfra. Parterne har ret til at kende og få adgang til de oplysninger og dokumenter, der er relevante for deres sag.

Hvad indebærer partsoffentlighed?

Partsoffentlighed indebærer, at myndighederne skal sikre, at parterne har mulighed for at kende og gennemgå de dokumenter og oplysninger, der er af betydning for deres sag. Dette inkluderer blandt andet:

  • Aktindsigt – Parterne har ret til at få indsigt i de dokumenter, der er relevante for deres sag, medmindre der er særlige lovgivningsmæssige undtagelser. Dette kan omfatte sagsakter, korrespondance, rapporter og andre relevante oplysninger.
  • Partsaktindsigt – Parterne har ret til at få adgang til de dokumenter og oplysninger, som andre parter har fremlagt i sagen. Dette giver mulighed for at kende og forstå modpartens argumenter og beviser.
  • Ret til at udtale sig – Parterne har ret til at fremsætte deres synspunkter og kommentarer til de oplysninger, der er blevet fremlagt i sagen. Dette sikrer, at parterne har mulighed for at reagere på relevante oplysninger og forsvare deres rettigheder og interesser.

Partsoffentlighed er en vigtig del af den retssikkerhed, der er nødvendig i et demokratisk samfund. Det indebærer, at både den part, der er part i en sag, og offentligheden har ret til at følge med i sagens forløb og få indsigt i de dokumenter og oplysninger, der er relevante for sagen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.