Aktindsigt

Aktindsigt er et begreb, der dækker over en persons ret til at få adgang til et dokument eller andre oplysninger, der findes i et offentligt register, i en offentlig myndighed eller institution.

Aktindsigt - En persons adgang til et dokument

Hvad er aktindsigt?

Der findes forskellige juridiske definitioner af aktindsigt afhængigt af retsområdet, herunder følgende definitioner;

  1. Forvaltningsretlig aktindsigt – Dette dækker over en persons adgangsret til oplysninger, der findes hos offentlige myndigheder. Oplysningerne kan omfatte information om en person, en virksomhed eller et byggeprojekt.
  2. Strafferetlig aktindsigt – Dette dækker over en persons adgangsret til oplysninger, der indgår i en straffesag, f.eks. en sag om en person, der er sigtet for et strafbart forhold.
  3. Familieretlig aktindsigt – Dette dækker over en persons adgangsret til oplysninger, der findes i en sag om familieretlige forhold, f.eks. en sag om skilsmisse, forældremyndighed, børnebidrag eller arveretlige forhold.

Kan andre personer få aktindsigt?

Andre personer kan i nogle situationer få aktindsigt i dine oplysninger via en fremtidsfuldmagt. Sådan en fuldmagt kan aktiveres i fremtiden. Det sker, når du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger (både personlige og økonomiske forhold).

Læs mere om fremtidsfuldmagt her.

Hvad er formålet med aktindsigt?

I alle tre tilfælde er formålet med aktindsigt at sikre, at en person, der ønsker adgang til oplysningerne, har mulighed for at få fuldt overblik over sagen og dermed mulighed for indflydelse på denne. Ovenstående er reguleret i forskellige lovbestemmelser, herunder;

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.