Ond tro

Ond tro beskriver en situation, hvor en person har handlet i strid med lovgivningen med fuldt kendskab til, at deres handlinger var ulovlige. Det er en form for bevidst handling, hvor personen er klar over, at deres handling er forkert, men alligevel vælger at fortsætte med den.

Ond tro i retlige kontekster

Ond tro kan opstå i forskellige retlige kontekster, herunder;

Eksempel 1: En person kan handle i ond tro ved at bryde en kontrakt, selvom de er klar over, at de er forpligtet til at overholde dens vilkår.

Eksempel 2: I en ejendomsretlig sammenhæng kan ond tro opstå, når en person erhverver ejendomsret til et aktiv, selvom de er klar over, at den pågældende ejendom tilhører en anden.

Konsekvenser

Ond tro kan være et vigtigt begreb i retssager, da det kan påvirke, hvordan en persons handlinger tilregnes. Hvis en person handler i ond tro, kan det føre til straffeansvar, mens passivitet eller manglende viden normalt ikke vil føre til straf.

Relaterede ord

God tro

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.