Offentlig ret

Offentlig ret, også kendt som statsret eller forvaltningsret, er det retlige område, der omhandler regler og principper, der gælder for den offentlige sektor og forholdet mellem staten og borgerne. Offentlig ret omfatter en bred vifte af retsregler og retsafgørelser, der styrer den offentlige myndighedsudøvelse og beskytter borgernes rettigheder i forhold til staten.

Nogle af de vigtigste retsområder, der falder ind under betegnelsen offentlig ret, omfatter;

  • Forfatningsret – Reglerne, der fastlægger strukturen, beføjelserne og begrænsningerne for den statslige myndighedsudøvelse samt beskytter borgernes grundlæggende rettigheder. Forfatningsretten omfatter også regler for forfatningsændringer og den retlige kontrol af lovgivningen og den offentlige myndighedsudøvelse.
  • Forvaltningsret – Reglerne, der styrer den offentlige forvaltningsaktivitet, herunder de procedurer og principper, der gælder for administrative beslutninger, retssikkerhed, aktindsigt, klageadgang og domstolsprøvelse af administrative afgørelser.
  • Offentlig tjenesteydelse – Reglerne, der vedrører ansættelsesvilkår, disciplinære foranstaltninger og beskyttelse af rettigheder for offentligt ansatte, herunder rettighederne og pligterne for offentlige tjenestemænd.
  • Statsstøtte og konkurrenceret – Reglerne, der regulerer statsstøtte til virksomheder og konkurrenceregler, der sigter mod at sikre fair konkurrence og forhindre misbrug af dominerende markedspositioner.
  • Offentlig strafferet – Reglerne, der fastsætter kriminelle sanktioner og strafferetlig forfølgning af lovovertrædelser begået af offentlige embedsmænd, f.eks. korruption eller embedsmisbrug.

Disse retsområder og flere andre udgør den offentlige ret, der er afgørende for at regulere den offentlige sektors aktiviteter og beskytte borgernes rettigheder og interesser i deres interaktion med staten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.