Økonomisk force majeure

Økonomisk force majeure henviser til en situation, hvor en part i en økonomisk aftale eller kontrakt ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser som følge af ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder uden for deres kontrol.

Hvad betyder force majeure?

Force majeure betyder "uforudsigelig hændelse" på fransk og anvendes som et juridisk begreb til at beskrive begivenheder, der er uden for en parts rimelige kontrol og forhindrer dem i at opfylde deres forpligtelser.

Hvad omfatter økonomisk force majeure?

Økonomisk force majeure kan omfatte forskellige begivenheder, såsom naturkatastrofer, krig, terrorisme, politiske uroligheder, strejker, valutakriser, økonomiske sammenbrud eller lovgivningsmæssige ændringer, der væsentligt påvirker en parts økonomiske evne til at opfylde deres forpligtelser. Disse begivenheder er normalt ekstraordinære, uforudsigelige og uden for en parts kontrol.

Ansvarsfritagelse

Når økonomisk force majeure indtræffer, kan det medføre, at den pågældende part er fritaget for ansvar for ikke at opfylde deres økonomiske forpligtelser i en given aftale eller kontrakt. Dette kan omfatte forsinkelse i betalinger, manglende levering af varer eller tjenesteydelser eller andre økonomiske konsekvenser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.