Objektivt ansvar

Objektivt ansvar refererer til en form for ansvar, hvor en person eller en part holdes ansvarlig for skade eller tab, uanset om der er en skyld eller forsømmelse fra deres side.

Hvad er objektivt ansvar?

Objektivt ansvar betyder, at man kan blive holdt ansvarlig for en skade, uanset om man har været uagtsom eller ej. Det vil sige, at man hæfter for sin handling eller mangel på handling, uanset om man kunne have forhindret skaden eller ej.

Eksempel: Hvis man driver en virksomhed, og en kunde falder og kommer til skade. Selvom man som virksomhedsejer ikke havde været uagtsom eller vidste om den glatte overflade, kan man stadig blive holdt ansvarlig for kundens skade, da man objektivt set havde ansvaret for at sørge for en sikker omgang med kunderne.

Hvornår anvendes objektivt ansvar?

Objektivt ansvar anvendes særligt inden for erstatningsretten for at sikre, at den skadelidte kan få erstatning for sin skade, selvom den ansvarlige ikke kan bebrejdes for skaden. Objektivt ansvar kan ikke fraskrives eller aftales væk, da det er en lovbestemt erstatningsregel.

Derimod indebærer subjektivt ansvar, at en person kun kan holdes ansvarlig, hvis de er fundet skyldige i at have handlet uagtsomt eller forsætligt forårsaget skade eller tab.

Objektivt ansvar i civilret og strafferet

Objektivt ansvar kan gælde inden for både civilret og strafferet. Inden for erstatningsansvar betyder det, at den erstatningsansvarlige part kan pålægges at betale erstatning til den skadelidte, uanset om der er skyld eller forsømmelse involveret.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.