Nødlidende

En pengefordring er nødlidende, når skyldneren ikke overholder sin betalingspligt. Det er et krav, at skyldneren er i Misligholdelse. Det vil sige, at betalingen ikke er sket inden for rimelig tid, og at der ikke er udsigt til, at betalingen kommer til at ske. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at skyldneren blot er for sent med betalingen.

Misligholdelse af sin betalingspligt kan blandt andet skyldes simpel uagtsomhed, eller at skyldneren er insolvent eller gået konkurs.

Hvordan kan en kreditor inddrive en nødlidende fordring?

En kreditor er interesseret i at få inddrevet det skyldte beløb. Kreditorerne er derfor ofte villige til at forhandle med skyldneren for at aftale en plan for afbetalingen, sådan at det skyldte beløb eventuelt betales tilbage over en længere periode.

Konsekvensen af nødlidende fordringer

Det påvirker både skyldner og kreditor, at en fordring er nødlidende. Konsekvenserne kan blandt andet være:  

  • Skyldner: En skyldner kan risikere at få større udgifter, da der løber renter på det skyldte beløb. Derudover risikerer vedkommende at blive retsforfulgt af kreditor.
  • kreditor: En kreditor kan blive ramt ved, at vedkommende taber det skyldte beløb i tilfælde af, at skyldneren bliver erklæret konkurs

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.