Negativerklæring

I en negativerklæring forpligter en person sig til ikke at pantsætte sin ejendom eller løsøre, uden at den påtaleberettigede har givet samtykke til det. Det vil sige, at andre personer forhindres i at få pant i bestemte aktiver, medmindre der er givet samtykke fra den påtaleberettigede.

Eksempel:En virksomheds bank kræver, at virksomheden afgiver en negativerklæring. I denne kan virksomheden forpligte sig til, at den ikke vil stifte virksomhedspant uden samtykke fra banken. 

Skal negativerklæringen tinglyses?

En negativerklæring skal tinglyses. Hvor negativerklæringen skal tinglyses, afhænger af, hvilket aktiv erklæringen omhandler:

  • Fast ejendom: Erklæringen skal tinglyses som en byrde på ejendommens blad. Dette gøres i tingbogen.
  • løsøre: Erklæringen skal tinglyses i personbogen. Dette gælder også for reglerne om virksomhedspant eller fordringspant.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.