Naboret

Naboretten beskæftiger sig med de regler, som indskrænker rådigheden over fast ejendom af hensyn til de omkringliggende ejendomme. Det gælder blandt andet, hvilke gener man må påføre sin nabo, og hvilke gener man skal tåle som nabo. Reglerne er både skrevne og uskrevne, men de fleste regler udspringer af domstolene gennem deres afgørelser.

Reglerne om naboret har til formål at sikre, at gener fra naboer ikke bliver for store. Generne må ikke være større, end hvad der må anses for rimeligt. Reglerne sørger for, at det er muligt at leve side om side med andre ejendomme. Da reglerne ikke er fuldstændigt tydelige, er det en god idé, at man på forhånd taler med sine naboer om, hvordan man på bedste vis kan tage hensyn til hinanden og dermed undgå konflikter.

Hvad omfattes af naboretten?

Det er ikke fuldstændig klart, hvad man må påføre sin nabo og selv skal tåle fra sin nabo. Det afhænger af den konkrete situation, hvad der kan indgå i naboretten. Nogle af de ting, der blandt andet omfattes, er:

 • Hvor højt man må bygge
 • Hvorledes man anvender sin ejendom
 • Støj, lugt, rystelser, forurening, udledning af kemiske stoffer, rystelser m.v. fra ejendommen

Hvad indgår i vurderingen af, hvad der er rimeligt?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hensigten bag naboretten er, at man skal tage hensyn til sin nabo. Det vil sige, at de gener, man pålægger sin nabo, ikke må overstige, hvad der er rimeligt. I vurderingen af, hvad der er rimeligt, kan man blandt andet kigge på:

 • Ligger ejendommen tæt på naboejendommen?
 • Hvor mange mennesker bor i nabolaget?
 • Hvordan er området omkring ejendommen?
 • Bor der børn eller dyr i nærheden af ejendommen?
 • Områdets karakter
 • Sædvaner

Er det muligt at ændre eller opsige naboretten?

Hvorvidt man kan ændre eller opsige naboretten, kommer an på, hvordan naboretten er indgået. Den kan blandt andet enten være indgået mellem to personer, eller naboretten kan være en del af en lokalplanlægningssigte eller grundejerforeningsvedtægt.

 • Aftale mellem to eller flere: Hvis to eller flere parter har indgået en Aftale om naboret, kan denne ændres eller opsiges, hvis alle parterne er enige om dette
 • Grundejerforeningsvedtægt/lokalplanlægningssigte: Hvis naboretten indgår som en del af en grundejerforeningsvedtægt eller lokalplanlægningssigte, kan denne kun ændres eller opsiges, hvis det fremgår af disse

Hvad er konsekvensen af, at man ikke overholder naboret?

Der kan være flere konsekvenser ved, at gener fra en ejendom ikke er acceptable. Det kan blandt andet være, at:

 • Generne kræves nedbragt, sådan at det er tåleligt for naboen
 • Der skal betales erstatning til naboen. I et sådant tilfælde skal de almindelige erstatningsbetingelser være opfyldt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.