Momsnummer

Et momsnummer, også kendt som et momsregistreringsnummer eller CVR-nummer, er et unikt identifikationsnummer tildelt til virksomheder, der er momsregistrerede. Momsnummeret indeholder normalt oplysninger om virksomhedens CVR-nummer. Det bruges til at skelne mellem forskellige virksomheder og sikre, at disse betaler moms i henhold til gældende lovgivning.

Hvad er et momsnummer?

Et momsnummer er et unikt identifikationsnummer tildelt af Erhvervsstyrelsen til en virksomhed eller registreret erhvervsdrivende person. Nummeret er identisk med virksomhedens CVR-nummer. Momsnummeret bruges til at identificere virksomheden i forhold til SKAT og andre offentlige instanser i forbindelse med indberetning og afregning af moms.

Et gyldigt momsnummer i Danmark starter med "DK" efterfulgt af en 8-cifret talrække. Typisk vil dette nummer være det samme som virksomhedens CVR-nummer.

Eksempel: DK98765432

Momsregistrering

De fleste virksomheder i Danmark er momspligtige, og disse skal som hovedregel indberette og betale moms. Momsregistrering betyder i praksis, at virksomheden er registreret hos Skattestyrelsen og har tilladelse til at opkræve og afregne moms. Reglerne for momsregistrering er følgende:

  • Tvungen momsregistrering – Hvis en virksomhed forventer en omsætning over 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, er virksomheden momspligtig.
  • Frivillig momsregistrering – Hvis en virksomhed omsætter for mindre end 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, er det frivilligt om virksomheden vil momsregistreres.

Vær opmærksom på at en virksomhed kan have både momspligtigt og momsfrit salg på samme tid.

Bemærk, nogle brancher kan være momsfritaget, hvilket betyder at der ikke pålægges moms på køb og salg af varer og ydelser. Det omfatter blandt andet sundhedsbehandlinger, undervisning og visse former for journalistiske ydelser. Disse skal i stedet betale lønsumsafgift.

Hvordan får jeg et momsnummer?

For at opnå et momsnummer skal din virksomhed registreres som momspligtig på Erhvervsstyrelsens officielle hjemmeside, Virk.dk. Når denne registrering er fuldført, tildeles din virksomhed automatisk et momsnummer. Tidsrammen for tildelingen afhænger af din virksomhedstype og kan variere fra 24 timer til op til 2 uger.

Det er vigtigt at bemærke, at efter tildelingen af dette momsnummer er din virksomhed forpligtet til at inkludere det på alle fakturaer, kvitteringer og andre dokumenter, der er relevante for momspligtige transaktioner.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.