Møderet

Møderet er retten eller beføjelsen til at repræsentere en part i retssager for domstolene, herunder Højesteret og Landsretten. Det indebærer, at en advokat har tilladelse til at optræde på vegne af en klient og deltage i retsmøder, fremsætte argumenter, præsentere beviser og repræsentere klientens interesser under retssagen.

Advokater, der er blevet optaget som medlemmer af advokatsamfundet eller har opnået de nødvendige kvalifikationer og tilladelser, har normalt møderetten. Dette betyder, at de kan repræsentere deres klienter i retten og udføre juridiske handlinger på deres vegne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.