Modkrav

Modkrav er en betegnelse for krav, som en part stiller i forbindelse med en forhandling eller en aftale. Det er krav, som tager udgangspunkt i den anden parts krav eller ønsker, og som er med til at skabe balance og lighed i forhandlingerne.

Modkrav kan være krav om ændringer eller tilføjelser til en allerede fremlagt aftale, eller krav om at få imødekommet nogle specifikke ønsker, som ikke er blevet taget højde for tidligere i forhandlingerne.