Medkontrahent

En medkontrahent er en person eller en virksomhed, der indgår i en kontrakt eller aftale med en anden part. Det kan også kaldes en kontrahent, kontraherende part eller kontraktpart. I en kontrakt er der typisk mindst to parter, hvoraf hver er medkontrahent til den anden.

Disse parter er bundet af de vilkår og betingelser, der er fastlagt i kontrakten, og de har rettigheder og forpligtelser over for hinanden i henhold til kontrakten. Medkontrahenten er den person eller virksomhed, der er direkte involveret i kontrakten og har juridiske forpligtelser over for den anden part.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.