Medkontrahent

En medkontrahent er en person eller en virksomhed, der indgår i en kontrakt eller aftale med en anden part. Det kan også kaldes en kontrahent, kontraherende part eller kontraktpart. I en kontrakt er der typisk mindst to parter, hvoraf hver er medkontrahent til den anden.

Disse parter er bundet af de vilkår og betingelser, der er fastlagt i kontrakten, og de har rettigheder og forpligtelser over for hinanden i henhold til kontrakten. Medkontrahenten er den person eller virksomhed, der er direkte involveret i kontrakten og har juridiske forpligtelser over for den anden part.