Mandatsvig

Mandatsvig er en juridisk betegnelse for en form for bedrageri eller svindel, der involverer misbrug af en andens fuldmagt eller magtbeføjelse til at opnå uberettiget vinding. Det er et begreb, der primært anvendes inden for dansk ret, og det er en strafbar handling ifølge den danske straffelov.

Hvad er mandatsvig?

Mandatsvig er en form for berigelsesforbrydelse, der falder ind under straffelovens kapitel om økonomisk kriminalitet. Det indebærer at udnytte et tillidsforhold, hvor man handler på vegne af en anden person eller organisation, med henblik på at opnå en økonomisk fordel, som man ellers ikke ville være berettiget til.

Eksempel: En direktør i en virksomhed udsteder uretmæssigt fakturaer til et fiktivt firma, som han ejer, og modtager betalingen, hvilket resulterer i personlig økonomisk gevinst.

Straffeloven

I straffelovens § 280 findes bestemmelserne om mandatsvig. Ifølge denne paragraf straffes en person, der misbruger sin beføjelse til at handle på vegne af en anden, med det formål at opnå økonomisk gevinst til sig selv eller andre, samtidig med at det medfører tab for den anden part.

Strafferammen varierer afhængigt af svigets alvor og det lidte tab. I nogle tilfælde kan straffen nå op til 8 års fængselsstraf i henhold til § 289.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.