Mandat

Et mandat refererer overordnet til en fuldmagt eller bemyndigelse, hvor en person giver en anden person ret til at handle på deres vegne inden for et bestemt område.

Hvad er et mandat?

Mandat kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten, hvori det anvendes. Nogle almindelige betydninger af udtrykket er følgende;

  • Politisk mandat – Politisk mandat henviser til det offentlige ansvar eller den myndighed, som en politiker eller en politisk repræsentant har fået af vælgerne til at udøve politisk magt og træffe beslutninger på deres vegne. Det kan også referere til det omfang eller den rækkevidde af beføjelser, som en politisk institution eller et organ har.
  • Juridisk mandat – I juraen kan et mandat henvise til en skriftlig autoritet, et dokument eller en lov, der giver en person, et organ eller en institution ret til at handle på vegne af en anden person eller part. Det kan være en formel tilladelse, der definerer og begrænser de beføjelser, der er tildelt mandatet.
  • FN's mandatFN (De Forenede Nationer) kan give en særlig opgave eller et mandat til et land, en organisation eller en gruppe for at håndtere specifikke spørgsmål eller udføre en bestemt mission. Dette mandat fastlægger målene, beføjelserne og ansvarsområderne for den pågældende enhed.
  • Finansielt mandat – Inden for finansverdenen kan mandat referere til en instruktion, der gives af en investor til en formueforvalter, en mægler eller en finansiel institution om at udføre specifikke investeringsaktiviteter eller transaktioner på vegne af investoren inden for bestemte retningslinjer eller parametre.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.