Legale servitutter

Legale servitutter er en ældre betegnelse for servitutter i forbindelse med ejendomsret. En servitut er en rettighed eller forpligtelse, der er knyttet til en bestemt ejendom og begrænser ejerens rådighedsret over ejendommen. Servitutter kan være etableret gennem aftaler, tinglysning eller lovgivning og kan være permanent eller midlertidig.

Servitutter kan omfatte forskellige forhold, såsom brugsrettigheder, adgangsrettigheder, byggeforbud eller krav om vedligeholdelse.

Eksempler på legale servitutter:

  1. Adgangsrettigheder – En naboejendom kan have ret til at krydse en anden ejendom for at få adgang til en offentlig vej eller en vandkilde.
  2. Brugsrettigheder – En ejendom kan have rettigheder til at bruge en del af en anden ejendom til landbrugsformål, som f.eks. græsning af husdyr.
  3. Byggeforbud – En servitut kan forhindre ejeren af en ejendom i at opføre bestemte typer bygninger eller strukturer på ejendommen, f.eks. af hensyn til æstetik eller bevarelse.
  4. Vedligeholdelsesforpligtelser – En ejendom kan have en servitut, der pålægger ejeren at opretholde og reparere fælles faciliteter, såsom stier eller hegn.

Servitutter ved køb og salg af ejendomme

Legale servitutter er juridisk bindende og kan påvirke ejendommens værdi og brug. Ved køb eller salg af en ejendom er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle servitutter, der er knyttet til ejendommen, da de kan begrænse ejerskabets rådighedsret og brugsmuligheder.

Få det fulde overblik over servitutter på ejendom her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.