Kvasidelikt

Kvasidelikt er en juridisk betegnelse, der blev brugt i romerretten. Det henviser til en handling, der ikke er en egentlig forbrydelse, men som alligevel bliver betragtet som en overtrædelse af lov og orden. Kvasidelikter kan omfatte handlinger som uhøflighed, fornærmelser og mindre forseelser.

Hvad er kvasidelikt?

Kvasidelikt refererer til en handling eller adfærd, der ikke opfylder alle formelle krav til at blive betragtet som et egentligt retsbrud eller en strafbar handling. Kvasidelikter kan omfatte forskellige former for uberettiget adfærd og kan omfatte handlinger som;

  • Uhøflighed
  • Fornærmelser
  • Uagtsomhed
  • Forsømmelse
  • Brud på kontraktlige forpligtelser
  • Anden lignende adfærd, der forårsager skade eller tab for en anden person eller part.

Ansvar og erstatningspligt

Ved kvasidelikt kan der stadig være et juridisk ansvar eller en erstatningspligt for skader eller tab, der er forårsaget som følge af handlingen. Dette skyldes, at handlingen stadig kan have en skadelig virkning eller indebære et brud på en persons rettigheder, selvom den ikke opfylder alle de specifikke krav til en strafbar handling.

Det er vigtigt at søge juridisk rådgivning og konsultere relevante love og regler i den pågældende jurisdiktion for at få en nøjagtig vurdering af rettigheder og ansvar i tilfælde af kvasidelikter og erstatningskrav.

Relaterede ord

Delikt
Erstatningsret

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.