Kundeklausul

En kundeklausul er en aftale mellem en virksomhed og en medarbejder, hvor medarbejderen accepterer ikke at arbejde for eller samarbejde med virksomhedens kunder eller konkurrenter i en vis periode efter ansættelsesforholdets ophør.  Kundeklausulen er én ud af flere typer ansættelsesklausuler som medarbejdere kan blive pålagt.

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem en virksomhed og dens medarbejder, der begrænser medarbejderens adgang til eller kontakt med virksomhedens kunder eller kunderelaterede oplysninger i forbindelse med ansættelsesophøret. En kundeklausul skal være rimelig og nøje afgrænset både i tid og geografi for at være gyldig.

Formål

Formålet med en kundeklausul er at beskytte virksomhedens forretningsinteresser ved at begrænse medarbejderens evne til at skifte til en konkurrerende virksomhed og tage kunder med sig. Klausulen forsøger at forhindre medarbejderen i at udnytte virksomhedens kundeliste eller forretningshemmeligheder til fordel for en konkurrent.

Hvornår er en kundeklausul gyldig?

En kundeklausul er kun gyldig, når visse betingelser er opfyldt i henhold til den nye lovgivning om ansættelsesklausuler. For at sikre gyldigheden af en kundeklausul, er det afgørende at opfylde følgende krav:

 • Aftalen skal være skriftlig mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.
 • Alle relevante punkter fra loven om ansættelsesklausuler skal inkluderes i aftalen.
 • Kundeklausulen skal indeholde den økonomiske kompensation, som medarbejderen vil modtage efter fratræden.
 • Kompensationen skal opfylde de fastsatte krav:
  • For klausuler op til 6 måneder: Mindst 40% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet pr. måned.
  • For klausuler mellem 6 og 12 måneder: Mindst 60% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet pr. måned.
 • Medarbejderen skal have været ansat i mindst 6 måneder ved fratrædelsen for at være bundet af kundeklausulen.
 • Kundeklausulen må kun begrænse medarbejderen i forhold til specifikke kunder og forretningsforbindelser, som medarbejderen har haft kontakt med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsen.

Derudover er der krav til indholdet i en kundeklausul for at sikre dens gyldighed og håndhævelse. Følgende skal tydeliggøres i klausulen:

 • Præcisering af kunder og forretningsforbindelser med kontakt inden for de seneste 12 måneder før opsigelsen.
 • Klausulens maksimale varighed er op til 12 måneder ifølge loven om ansættelsesklausuler.

Overtrædelse af en kundeklausul betragtes som en kontraktbrud, hvilket kan have juridiske konsekvenser. Arbejdsgiveren har ret til at kræve erstatning for de tab, der er lidt som følge af overtrædelsen.

Konsekvenser ved overtrædelse

Hvis en medarbejder overtræder en kundeklausul, kan der være juridiske konsekvenser. Overtrædelse af kundeklausulen betragtes som en kontraktbrud, og arbejdsgiveren kan kræve erstatning for de tab, der er lidt som følge af overtrædelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.