Kreditorforening

En kreditorforening er en organisation, der repræsenterer kreditorerne (de personer eller virksomheder, der har penge til gode) i forbindelse med en insolvent debitor (en person eller virksomhed, der ikke er i stand til at betale sine økonomiske forpligtelser).

Formålet med en kreditorforening er at samle kreditorerne og repræsentere deres fælles interesser i forbindelse med insolvenssituationer, såsom konkurs eller rekonstruktion. Kreditorforeningen fungerer som en kanal for kommunikation mellem kreditorerne og den insolvente debitor samt retssystemet.